Kaunatā viesojas ASV vēstniecības kultūras atašejs Metjū Tompsons

Publicēts 18.10.2016

Šā gada 6. oktobrī Kaunatas vidusskolas aktu zālē paralēli mācībām varēja dzirdēt dvēseli glāstošas mūzikas skaņas – tur notika tikšanās ar Mūziku un tās adeptiem – ASV vēstniecības kultūras atašeju Metjū Tompsonu un komponistu un diriģentu Andreju Jansonu (ASV), ko pavadīja Latgales vēstniecības GORS pūšamo instrumentu orķestra “Rēzekne” mūziķi. Skolēni šīs tikšanās laikā ne tikai iepazina pasaulslavenus skaņdarbus, bet arī varēja pamēģināt paši uzspēlēt uz kāda no instrumentiem.

Sarunu laikā tika noslēgta vienošanās ar M.Tompsonu, ka šī mācību gada laikā viņš vadīs tādas nodarbības Kaunatas vidusskolas skolotājiem kā „Start strong trainer’s program” jeb „Citāda karjeras izglītība skolotājiem”, „Teaching exellence and achievement program” un „Study United States institutes”. Šo programmu ietvaros skolotāji varēs iepazīt dažādās iespējas, kā runāt ar jaunieti par karjeru, kā interaktīvā veidā, izmantojot spēles, reālās dzīves modeļus un piemērus, izskaidrot mērķu sasniegšanu, virzīšanos uz tiem. Tāpat tiks aplūkotas tēmas par jaunākajām metodēm mācīšanās procesā, apkopota dažādu valstu speciālistu pieredze par mācību programmu izveidi, mācīšanās satura un stundu plānošanu. Apmācību laikā būs iespēja padziļināt izpratni par Amerikas sabiedrību, kultūru un institūcijām. Programmas autori un vadītāji ir personāla atlases speciālisti, uzņēmēji, diplomāti un citu profesiju pārstāvji no ASV un Latvijas. Speciālisti un interesenti no Rēzeknes novada tiek aicināti sazināties ar Kaunatas vidusskolas direktori Skaidrīti Ūzuliņu, lai pieteiktos nodarbībām.

Kaunatas vidusskolas skolotājiem šīs nodarbības būs arī lielisks valodas treniņš, ņemot vērā, ka piecas skolotājas – Evita Kairiša, Līga Ūzulnīce, Marina Ameļčenkova, Ināra Paramonova un Skaidrīte Ūzuliņa – šajā mācību gadā apmeklēs „Erasmus Plus” kvalifikācijas pilnveides kursus Eiropā, kā arī to, ka skolā notiek angļu valodas nodarbības skolotājiem gan bez priekšzināšanām, gan ar priekšzināšanām.

Ināra Paramonova,
Kaunatas vidusskolas skolotāja

foto: Guna Savicka

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0