Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes renovācija

Publicēts 06.05.2014
Iepirkuma identifikācijas nr. 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.05.2014. līdz pl. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes renovācija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas 38, Kaunata, Rēzeknes novads LV4622
Kontaktpersona: Marija Rukmane, tel.28330703, e -pasts rukmane2@inbox.lv
Pielikumā: nolikums,  teh. specifikācija
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0