Kaunatas vidusskolā mācīs skolēnus, izmantojot Minecraft

Publicēts 28.03.2018

Eiropas digitālās nedēļas ietvaros JSPA sadarbībā ar Microsoft Latvia organizēja un vadīja eTwinning mācības skolotājiem 21.-23.martam par Minecraft izmantošanu skolā un mācību projektos. Tajos varēja pieteikties 2 skolotāji no skolas, pie tam vienam bija jābūt informātikas skolotājam, bet otrs varēja pārstāvēt jebkuru citu mācību priekšmetu, kuri plāno pilnveidot savstarpējo sadarbību mācību procesa ietvaros, veidojot mācību aktivitātes ar starppriekšmetu saikni, kas balstās kompetenču apmācībā. No Kaunatas vidusskolas pieteicās un tika izvēlētas informātikas skolotāja Evita Kairiša un latviešu valodas skolotāja Ināra Paramonova. Kopumā šajās 3 dienu mācībās piedalījās 23 skolotājas no 12 Latvijas skolām un apguva skolēnu vidē populāro Minecraft spēli ar mērķi veicināt starppriekšmetu saikni un pilnveidot skolotāju prasmes spēļu izmantošanai mācību procesā. Semināru vadīja Edgars Bajaruns, eTwinning vēstnieks, programmas “Iespējamā misija” absolvents, Siguldas pilsētas vidusskolas sociālo zinību, vēstures un fizikas skolotājs, “Minecraft skolas” pasniedzējs.
Minecraft ir būvniecības datorspēle, ko ir izveidojis Markuss Pēšons un tā dibinātā kompānija Mojang AB, kas bāzēta Stokholmā, Zviedrijā. Spēle paredz spēlētājiem izveidot un sagraut dažāda veida blokus trīsdimensiju vidē. Spēles telefonā un datorā jau sen ir daudzu bērnu neatņemama ikdienas izklaides daļa. Lai arī visi zina, ka īsti labi tas nav, izvairīties no šīs mūsdienu realitātes ir ļoti grūti. Ja vienas spēles iet un nāk, tad spēle “Minecraft” ir kļuvusi par īpašu spēli, ar ko aizrāvušies ne tikai bērni, bet arī dažs labs pieaugušais. Spēlei ir veltīti pat speciāli forumi. ETwinning mācību ietvaros praktiskās nodarbībās pedagogi apguva programmu Minecraft, kurā veica dažādus pedagoģijā pielietojamus uzdevumus, kā arī apguva eTwinning Live platformas rīkus projektu organizēšanai un 3D elementu izmantošanu Minecraft vidē. Mācībās skolotāji uzzināja veidus, kā Minecraft izmantot dažādos mācību priekšmetos. Dalībnieki katrs ieguva turpmākajam darbam izmantojamu Minecraft licenci līdz mācību gada beigām. Neskaitāmās valstīs Minecraft spēles izglītojošā versija “Minecraft: Education Edition” ir atvērtās pasaules tipa spēle, kas sniedz skolēniem iespēju apgūt mācību vielu un sadarbības prasmes pazīstamā un interesantā vidē, kurā iebūvēti dažādi rīki, lai padarītu pieredzi izglītojošu. Nodarbības noslēdzās ar projektu ideju prezentācijām un profesionālām debatēm par spēļu izmantošanas nepieciešamību skolas vidē Microsoft Inovāciju centrā. Debates organizēja un piedalījās pieredzējuši debatētāji no “Quo Tu Domā?”, bet varēja piedalīties arī citi interesenti. Pēc skolotāju projektu prezentācijām uzstājās Microsoft Latvia pārstāve un izteica sajūsmu par darbu, ko skolotāji bija paveikuši divās dienās, apgūstot Minecraft metodes, un prognozēja veiksmīgu tālāku sadarbību jaunās paaudzes izglītošanā.
Kaunatas vidusskolas skolotājas ieguva ne tikai iemaņas Minecraft spēles moduļos, bet arī pieredzi, kā veidot eTwinning projektus un ievietot tos TwineSpace vidē. Mācību laikā tika modelēts un ievietots TwinSpace vidē projekts „Pilskalnu teikas” sadarbībā ar kolēģēm no Dagdas vidusskolas. Iegūtā pieredze ļaus ne tikai paplašināt iespējas, ko sniedz LEGO robotika, ar ko skolotāja Evita Kairiša jau vairākus gadus aizrauj skolēnus, bet arī paplašināt sadarbības iespējas starp dažādu priekšmetu skolotājiem mūsdienu jaunatnei inovatīvā veidā.

Ināra Paramonova

Foto no eTwinning arhīva

Capture_twin1  Capture_twin4

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0