Kruķu pamatskola

Publicēts 27.02.2017

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, c. Kruki, Miera iela 9. LV- 4636.
Tālrunis: 64644950
e-pasts: nadezda.cernobrova@saskarsme.lv

Vēsture

Kruķu pamatskolas pirmsākumi attiecināmi uz 1910. gadu. Pirmais skolas nosaukums bija Alkšņu četrgadīgā skola. 1953. gadā tai tiek piešķirts septiņgadīgās skolas statuss. Pašreizējā skolas ēka tika atklāta 1968. gada 1. septembrī. Deviņdesmitajos gados tiek mainīts skolas nosaukums – Alkšņu deviņgadīgā pārtop par Kruķu pamatskolu.

1999./2000. mācību gadā skolā sāk darboties piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas grupas.

2009./2010. mācību gadā Kruķu pamatskola tiek pārveidota par Tiskādu vidusskolas struktūrvienību.

Par skolas direktoriem strādājuši: K. Pankova, A. Kiblika, J. Morozovs, T. Kolosova, L. Mjaņa, M. Belova, A. Koroļkovs, A. Ksendzovs, V. Kovaļovs.
Pašreiz skolu vada Olga Miseviča.

Skolā īstenojamās mācību programmas:

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma.
  • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma.

 Interešu izglītība

Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:
“Jautrā skatuve,” “Tehniskā modelēšana,” ”Mūzikas instrumentu spēlētāji,” “Vokālais ansamblis,” “Sporta spēles” un “Kokapstrāde”.

Aktivitātes

  • Kruķu pamatskolas skolēni ar interesi piedalās sporta sacensībās dambretē, volejbolā, basketbolā un vieglatlētikā. Gūst godalgotas vietas novadā.
  • Gan skolēni, gan viņu vecāki, skolotāji un tehniskie darbinieki aktīvi iesaistās konkursos, kas veicina vides saglabāšanu un materiālu otrreizējo pārstrādi, tādējādi saudzējot dabu un taupot resursus. Tiek vāktas baterijas, makulatūra, elektropreces, PET pudeles. 2015. gadā Kruķu pamatskola piedalījās otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” un ieguva 1. vietu valstī, savācot vislielāko daudzumu nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu.

Skolas tradīcijas:

Zinību diena, izstāde „Rudens veltes”, Pašpārvaldes diena, sacensības veltītas Lāčplēša dienai, pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, Ziemassvētki, Jaungada pasākums, Valentīna diena, Stila un modes nedēļa, Masļeņica, Mātes diena, Pēdējais zvans, Ģimenes diena, Izlaiduma balle.

Katru gadu skolā notiek mācību priekšmetu (latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā un literatūrā, matemātikā, dabaszinībās, fizikā) un bibliotēkas nedēļas.

Katru rudeni un pavasari skolēni dodas pārgājienos un ekskursijās pa ievērojamākajām Latgales un Latvijas vietām.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0