Kruķu sākumskola

Publicēts 27.02.2017

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, c. Kruki, Miera iela 9. LV- 4636.
Tālrunis: 64644950
e-pasts: dzintra.smirnova@saskarsme.lv

Vēsture

Kruķu sākumskolas pirmsākumi attiecināmi uz 1910. gadu. Pirmais skolas nosaukums bija Alkšņu četrgadīgā skola. 1953. gadā tai tiek piešķirts septiņgadīgās skolas statuss. Pašreizējā skolas ēka tika atklāta 1968. gada 1. septembrī. Deviņdesmitajos gados tiek mainīts skolas nosaukums – Alkšņu deviņgadīgā pārtop par Kruķu pamatskolu.

 • 1999./2000. mācību gadā skolā sāk darboties piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas grupas.
 • 2009./2010. mācību gadā Kruķu pamatskola tiek pārveidota par Tiskādu vidusskolas struktūrvienību.
 • 2018./2019. mācību gadā Kruķu pamatskola tiek pārveidota par Kruķu sākumskolu.

Par skolas direktoriem strādājuši: K. Pankova, A. Kiblika, J. Morozovs, T. Kolosova, L. Mjaņa, M. Belova, A. Koroļkovs, A. Ksendzovs, V. Kovaļovs.
Pašreiz skolu vada Olga Miseviča.

Skolā īstenojamās mācību programmas:

 • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma – 01011121
 •  Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma dienas skolām – 11011121.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 21015621.

Interešu izglītība

Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi:

 • “Jautrā skatuve”’
 • “Tehniskā modelēšana”,
 • ”Mūzikas instrumentu spēlētāji”,
 • “Vokālais ansamblis”,
 • “Sporta spēles”,
 • “Izdzīvošanas ABC”,
 • “Mūsdienu dejas”.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • individuālās nodarbības skolēniem
 • pagarinātās dienas grupa
 • bibliotēka
 • angļu valodas fakultatīvi
 • latviešu valodas fakultatīvi
 • dzimtās valodas fakultatīvi
 • piedalīšanās programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”
 • galda spēles – gaisa hokejs, galda futbols, novuss, galda teniss.

Skolas tradīcijas:

Zinību diena, Skolotāju diena, Rudens svētki, pasākums “Pētnieku nakts”, Mārtiņdiena, Lāčplēša dienas sporta stafetes, Latviešu valodas nedēļa un Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, Ziemassvētku eglīte, Ziemassvētku mielasts labākajiem skolēniem, Meteņi, Lielā Talka, Mātes diena, Ģimenes diena, skolas noslēguma pasākums „Sveika, vasara!”.

Katru rudeni un pavasari skolēni dodas pārgājienos un ekskursijās pa ievērojamākajām Latgales un Latvijas vietām.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0