Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Strūžānu pagastā

Publicēts 14.11.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2011/46ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 16.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Strūžānu pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Vilis Tutins, tālr.64640644, e-pasts: struzanu_pagasts@navigator.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0