Labākie Kaunatas vidusskolas skolēni dodas ekskursijā

Publicēts 21.05.2015

Trešdien, 2015. gada 13. maijā, pateicoties Skolas vecāku padomes aktīvai darbībai, sekmīgākajiem un aktīvākajiem 4. līdz 12. klašu skolēniem tika dota iespēja piedalīties jaukā ekskursijā, kas tika organizēta kā balva par teicamu un labu darbu šajā mācību gadā.

Pirmais pieturas punkts bija Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu muzejs un darbnīca Gaigalavā, kur skolēni guva ieskatu mūzikas instrumentu vēsturē, uzbūvē un dažādībā. Interesanti bija visiem: gan tiem , kas šeit bijuši, gan tiem, kas mūzikas meistara stāstījumu un muzeja atmosfēru baudīja pirmoreiz.

Otrais apskates objekts bija Teirumnīku ezera purva taka. Gida pavadībā skolēni iepazina purva augu daudzveidību, purva veidošanās principus un nozīmi dabā. Kā izrādījās, purvs ir skaista, nedaudz mistiska un saudzējama dabas bagātība, kas daudzās vietās Eiropā ir neatgriezeniski iznīcināta. Pēc pastaigas pa purvu ļoti labi garšoja skolas pavāru sagatavotās siltās pusdienas un našķi brīvā dabā.

Ekskursijas noslēgumā skolēniem bija iespēja apskatīt Ciskādu senlaiku ciema lielisko sadzīves priekšmetu, trauku, apģērbu un rotaļlietu kolekciju. Pārsteidza vēsturisko tualešu un viduslaiku moku rīku kolekcija. Šī ekspozīcija iepazīstināja ekskursijas dalībniekus ar mazāk zināmiem un populāriem faktiem no mūsu senču vēstures, kultūras un sadzīves.

Kaunatas vidusskolas Skolas vecāku padome vēlas pateikties visiem šī pasākuma atbalstītājiem un sponsoriem: „Rāznas nacionālā parka biedrībai”, SIA „Skaida”, atpūtas kompleksam „Ezerkrasti”, veikalam „Elvi”, Kaunatas vidusskolas administrācijai, pavārēm un skolēnu vecākiem. Pateicamies vecākiem D. Zagorskai, A. Ruhmanei, A. Silovai par skolēnu pieskatīšanu ekskursijas laikā, kā arī Kaunatas pagasta pārvaldei par transporta nodrošinājumu.

Kaunatas vidusskolas Skolas vecāku padomes vārdā
Sandra Sutina

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0