Lāčplēša dienas pasākums Kaunatā

Publicēts 13.11.2019

11. novembra vakarā pie Kaunatas tautas namā notika svinīgs pasākums, veltīts Lāčplēša dienai. Pasākumu gaitā ieskatījāmies vēsturiskos faktos. Svinīgo uzrunu teica Kaunatas draudzes prāvests Haralds Broks, Kaunatas vidusskolas skolēni un Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona operatīvās daļas priekšnieks kapteinis Ervīns Mukāns.

Lāčplēša diena nav tikai pagātnes liecība – tā ir diena, kad patiesā cieņā godinām katru mūsu karavīru. Mums, kaunatiešiem, ir izveidojusies jauka tradīcija un ļoti laba sadarbība ar Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīriem. Paldies jums par klātbūtni mūsu pasākumos, paldies par jūsu patriotismu un pašaizliedzību, stiprinot mūsu valsts un iedzīvotāju drošību!

Pēc svinīgajām uzrunām devāmies lāpu gājienā, kas noslēdzās Kaunatas estrādē. Visi kopā ar klusuma brīdi godināja kaujās kritušos karavīrus, un Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīri izšāva piemiņas zalves.

Kā jau īstā atceres pasākumā pienākas, neizpalika ugunskurs un patriotiskās dziesmas. Pie ugunskura bija iespēja uzdot jautājumus par armijas dzīvi. Lāčplēša vakars pie ugunskura nav iedomājams bez karavīra maltītes, tāpēc ikvienam bija iespēja nogaršot karavīra putru un tēju.

Lāčplēša diena izdevās lieliska. Pakavējāmies gan vēsturiskās atmiņas, gan uzzinājām daudz jauna par tagadējo armijas dzīvi.

Paldies Kaunatas draudzes prāvestam Haraldam Brokam, Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīriem un Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona operatīvās daļas priekšniekam kapteinim Ervīnam Mukānam, Kaunatas vidusskolas skolēniem un pavārēm, Kaunatas tautas nama folkloras kopai un visiem klātesošajiem par dalību šajā atceres pasākumā.

Kaunatas tautas nama vadītāja

Ligita Jokste – Bogdanova

Autores foto

IMG_2027IMG_2029 IMG_2033 IMG_2035 IMG_2062 IMG_2065 IMG_2075

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0