Latvijā top jauni skatu torņi un platformas

Publicēts 08.04.2015

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Latvijā Dabas aizsardzības pārvalde šogad turpinās dabas infrastruktūras attīstību teju visā Latvijā. Daudzviet šogad taps jauni skatu torņi un platformas.

Vidzeme

Vidzemē šogad tiks izbūvēti divi jauni skatu torņi. Viens no tiem tuvākajā laikā tiks pabeigts dabas liegumā “Korneti – Peļli”, savukārt otrs drīzumā taps ainavu apvidū “Ziemeļgauja”.

Skatu tornis dabas liegumā “Korneti – Peļli” būs 27 metru augsts, un Drusku pilskalna dabas takas apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt skaisto skatu gan uz Alūksnes, gan Hanjas augstieni Igaunijā un pat redzēt Munameģi. Jāpiebilst, ka gleznainajā apkārtnē ir četras dabas takas, kas ļauj apskatīt iespaidīgo “Kornetu –Peļlu” gravu, ielejas, ezerus un pakalnus. Otru torni aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”, Valkas novada Zvārtavas pagastā dabas baudītāji iegūs tuvāko mēnešu laikā. Tā būvniecība jau ir uzsākta. No tā 27 metru augstumā varēs redzēt Gauju, tās līkumus un apkārtni – pļavas un mežus. Blakus šim tornim tiks izbūvēts arī stāvlaukums.

Latgale

Dabas parkā „Daugavas loki” Daugavpils novada Naujenes pagasta Vasargelišķos būs jauns, 20 metrus augsts skatu tornis. Apmeklētāji no tā varēs redzēt divus Daugavas upes lokus – Rozališķu un Sandarišķu lokus. No torņa atkal būs skatāms viens no skaistākajiem Latvijas dabas skatiem, kas kādreiz rotāja Latvijas naudaszīmes – 10 latu banknotes.

Vēl viens koka skatu tornis 20 metru augstumā taps Lazdukalnā, Daugavpils novada Vecsalienas pagastā. Arī no šī torņa būs aplūkojami Daugavas loki un Daugavas ielejas ainava.

Dabas parka „Daugavas loki” teritorijā pie Dinaburgas pilsdrupām ierīkos 3m augstu skatu platformu. Savukārt dabas parka „Sauka” teritorijas Ormaņkalnā tiks uzbūvēts 20m augsts skatu tornis. Ormaņkalns ir augstākā vieta Sēlijas paugurvalnī. No jaunā skatu torņa varēs lūkoties uz Saukas ezeru un gleznaino apkārtni.

Rāznas Nacionālā parka teritorijā koka platforma (zemes līmenī) tiks izveidota Mākoņkalnā. To ierīkos vietā, ko apmeklētāji ir ļoti iecienījuši un izmanto, lai raudzītos Rāznas tālēs un fotografētos Rāznas ezera un apkārtējās ainavas fonā.

Kurzeme

Savukārt Dienvidkurzemē dabas parkā “Pape” Kalnišķos tiks izbūvēts putnu vērošanas slēpnis. Tas paredzēts kā brīvi stāvoša būve, no kura vērojams ezera krasta mitrājs un plašas skatu perspektīvas pāri Papes ezeram. Papes ezera apkārtne ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām Latvijā, ko rudeņos un pavasaros tūkstošiem gājputnu un sikspārņu izmanto kā migrācijas ceļu. Ērtai un drošai piekļuvei pie slēpņa tiks izbūvēta 120m gara laipa. Savukārt dabas parkā “Embūte” taps jauna skatu platforma.

Torņu un platformu būvniecība notiek ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II. kārta” Nr. 3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001 ietvaros.

Jāpiebilst, ka 2015. gadā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu tiks turpināta dabas tūrisma infrastruktūras izbūve un atjaunošana Dienvidkurzemē, Ziemeļlatgalē un Dienvidlatgalē, Dienvidvidzemē un Ziemeļvidzemē, kā arī Pierīgas reģionā. Dabas tūrisma objektos tiks labiekārtotas takas, izbūvēti stāvlaukumi un pievedceļi, laipas, kāpnes, ierīkotas nodarbību vietas, tualetes, uzstādītas atkritumu urnas un veikti citi Natura 2000 teritoriju infrastruktūras uzlabošanas darbi.

Foto: I.Leščinskis- Skatu tornis dabas parkā „Numernes valnis”

Informāciju sagatavoja: 
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja 
Inese Pabērza

Mob. tel.: 26418755

kf_logo_sm_1es

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0