Latvijas dzimšanas dienas svinības Maltā

27.11.2015

Kultūra

18. novembris – svētku diena maziem un lieliem, ciemiem un pilsētām, visai Latvijai. Arī Maltā, kā sena tradīcija, 18. novembrī pulksten 18.00 visi tiek mīļi gaidīti kultūras namā. Stundu pirms pasākuma pie kultūras nama tika kārtotas svecītes līču ločiem, kas vijās no lielajiem sarkanbaltsarkanajiem dekoriem.
Uz kultūras nama skatuves lepni klusēja karogi – Maltas pagasta, Latvijas, Eiropas Savienības, noraugoties uz mārtiņrožu podiņiem, ietērptiem rūtotā audumā un pārsietiem ar sarkanbaltsarkanu lentu. Zālē uz galda sarindoti pateicības raksti, ziedi, un grāmatas „ Novads Latgales viducī „ ko sarūpējis Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra. Sagaidot pagasta ļaudis, omulīgu noskaņu radīja pūtēju orķestra „Vikords” muzicēšana Vasīlija Kozlova vadībā.
„Ir atkal novembra vidus. Un atkal laiku pieminam mēs, kad cauri tumsai, pret rītu bij piedzimt Latvijai lemts”. Pēc šīm I. Būmanes-Lūses dzejas rindām izskanēja valsts himna, ko izpildīja koris „Madariņa”. Latvijas Republikas Proklamēšanas 97. gadadienā klātesošos apsveica Maltas Goda pilsone, Atzinības Krusta virsniece Marija Podnieka. Sekoja Maltas pagasta pārvaldes vadītāja Vitālija Skudras svētku uzruna. Tad nu vērās skatuves aizkars un kultūras nama pašdarbnieki aicināja ieklausīties literāri muzikālās kompozīcijas „Mana Latvija” domugraudos, dziesmās un sajūtās par savu tēvu zemi. Izskanot dziesmām, mēs – dzejas teātra aktieri (Pēteris Sinijs, Normunds Štekels, Ingūna Grumolde, Elīna Prusaka), kā arī koris „Madariņa” (diriģente Kristīne Zeltiņa, koncertmeistare Dace Viša, solisti – Ilze Kiščenko un Normunds Štekels), ansamblis „Salvijas” (vadītājs Normunds Štekels) radījām emocionālu kopdarbu. Paldies visiem!
Vitālijs Skudra pateicās par darbu Maltas pagasta ļaudīm, iestāžu un organizāciju darba darītājiem. „Vikords” katram veltīja muzikālu apsveikuma tūri. Kolēģi sveica cits citu ar ziediem. Valdīja draudzīga un sirsnīga atmosfēra. Par muzikālajiem sveicieniem Latvijai paldies sakām bērnu un jauniešu centra popgrupai (vad. Irēna Ivanova), sākumskolas meiteņu vokālajam ansamblim (vad. Inta Pauliņa) un mūsdienu deju grupai (vad. Žanna Kolosova), mūzikas skolas saksofonspēles klases audzēknei Indrai Koroļonokai (ped. Vasīlijs Kozlovs, koncermeistare Tatjana Nagle) un kultūras nama deju kolektīvam „Rutuļi” (vad. Ruta Mika), ansamblim „Salvijas” un kapelai „Malta” (vad. Normunds Štekels). Neviltots prieks ka bērni, pedagogi, vecāki, iestāžu un organizāciju pārstāvji un Maltas pagasta ļaudis vienoti un sirsnīgi sveica cits citi un Latviju 97. dzimšanas dienā. Mēs esam lepni par savu pagastu, novadu, tēvu zemi – Latviju un tās ļaudīm. Un sakām paldies Dievam, ka uz šīs zemītes valda miers.
 
 
Elīna Prusaka
Maltas KN vadītāja 
Foto: Vitālijs Romanovs
DSC_8153 DSC_7794 DSC_7813 - Copy DSC_7879 DSC_7901 - Copy DSC_7922 - Copy DSC_7930 DSC_7948 DSC_8000 DSC_8038 DSC_8127
 
 

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!