Latvijas Lauksaimniecības Universitāti pabeigušas divas izcilnieces no Rēzeknes novada

Publicēts 18.06.2014

Kristina Isajeva

 

 

 

 

 


 

Izlaidumā 13. jūnijā tika sveiktas divas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) izcilības jeb „sarkanā diploma” saņēmējas no Rēzeknes novada Maltas pagasta – Santa Grecka un Kristina Isajeva. Abas izcilnieces pabeigušas LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programmu “Ekonomika” un ieguvušas sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā.

S.Grecka stāsta, ka izcilības diplomu ieguvusi nejauši. Tā kā konkurence uz valsts finansētajām studiju vietām programmā bijusi liela, jauniete studiju laikā mācījusies ar domu “galvenais neizkrist no budžeta”, tādēļ „sarkanā diploma” saņemšana viņai bijis liels pārsteigums. S.Grecka norāda, ka augstos sasniegumus studijās viņai palīdzējis gūt arī tas, ka LLU dienesta viesnīcā viņa dzīvojusi kopā ar studentēm no savas fakultātes: „Kopā apgūt mācību vielu ir vieglāk, un arī atbildības sajūta līdz ar to pieaug. Liela nozīme ir arī cītīgam nodarbību apmeklējumam, kas būtiski uzlabo informācijas uzņemšanu un atcerēšanos.” Izcilniece arī teic, ka mācības bijis viegli apvienot ar dziedāšanu LLU jauktajā korī “Riti” un ka viņa vēlas studijas turpināt, taču vēl nav izlēmusi kurā augstskolā.

Savukārt K. Isajeva atklāj, ka studijas izbaudījusi tāpat kā jebkurš jaunietis – studējot, piedaloties „Erasmus” apmaiņas programmā, iepazīstot studijas ārvalstīs un atrodot laiku arī izklaidēm un atpūtai. Izcilības diploma iegūšana nebijis K.Isajevas pašmērķis. Izcilniece uzskata, ka universitātē katrs students vairāk tiek vērtēts kā topošais speciālists kopumā: „Katrs pasniedzējs spēj saskatīt to, vai jaunietis mācību vielu ir izpratis vai nav, tāpēc viņa zināšanas tiek vērtētas kopumā, un atzīme pārbaudes darbā vai eksāmenā nav noteicošais.” K. Isajeva šobrīd strādā Rīgā un pēc bakalaura grāda iegūšanas plāno atpūsties no studijām.

Ar absolvenšu augstajiem sasniegumiem studijās lepojas jaunievēlētā LLU rektore, profesore Irina Pilvere, kura arī studijas savulaik beigusi ar izcilības diplomu. „No savas pieredzes varu teikt, ka es ar to lepojos visu mūžu! Un es ceru, ka arī šī gada izcilnieces savu diplomu turēs augstā vērtē, neaizmirsīs savu universitāti un turpinās studijas LLU maģistrantūrā un doktorantūrā.”

Rektore uzskata, ka „sarkanais diploms” ir pierādījums jauniešu augstajām darba spējām, izkoptajai atbildības sajūtai un nopietnajai attieksmei pret saviem pienākumiem, kas tālāk parādīsies arī darba gaitās: „Šis diploms apliecina ļoti lielu apņēmību, mērķtiecību, kompetenci, darba spējas un disciplīnu, un to prot novērtēt arī darba devēji, jo kopumā izcilības diploms ir liels retums.”

LLU izcilības diplomu pasniedz absolventiem, kuriem studiju laikā vismaz 75 procenti no atzīmēm bijušas 9 vai 10, un nav vērtējumu, kas zemāki par 7 ballēm. Tāpat diploma pretendentam valsts eksāmeni vai studiju noslēguma darbi jāaizstāv ar 9 vai 10 ballēm. Kopš 1999.gada izcilības diplomu saņēmuši 56 LLU absolventi.

Informāciju sagatavoja LLU Sabiedrisko attiecību un karjeras centra pārstāve Ilvija Gaidukoviča.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0