Latvijas Republikas simtgades svinības Gaigalavā

Publicēts 23.11.2018

Gaigalavas kultūras namā 18. novembrī notika Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums “Mēs esam- Latvija”. Svētku koncertā ar skanīgām dziesmām uzstājās Aivars Sarnovičs, Edgars Bikse, duets “Paprika” un Gaigalavas pamatskolas skolēni skolotājas Rasmas Igaunes vadībā. Amatierteātra “Apīnis” dalībnieki – Anita Macāne, Ilze Stanka, Roberts Voits, Solvita Mazustērniniece, Ilona Reine runāja patriotisku un sirsnīgu dzeju.

Svētku uzrunu teica Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Valentīna Puste. Viņa atzīmēja, ka galvenā Latvijas vērtība ir cilvēki, kuri šeit dzīvo un katrs no viņiem Latvijas simtgadē ir pelnījis pateicību par savu apzinīgi veikto darbu.

Gaigalavas pagasta uzņēmēji – SIA “Kalniņi”, SIA “Adria”, SIA “Balt Harmonia”, Z.S. “Krēsle” godināja savus darbiniekus. Rasma un Gunārs Igauņi uzdāvināja Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādei pašgatavotu koka šūpuļzirdziņu.

Sagaidot Latvijas simtgadi, interešu kluba “Rokdarbiņš” dalībnieces uzsāka darbu pie Gaigalavas musturdeķa tapšanas, aicinot ikvienu iesaistīties kvadrātiņu sagatavošanā. Visu pagājušo ziemu sievas adīja, tamborēja, lai kopā saliekot katras ieadīto sirds siltumu un labās domas Latvijai, taptu šī daudzkrāsainā, košā sega. Musturdeķa tapšanā piedalījās Inna Gorsāne, Ināra Sarnoviča, Ludmila Bobrova, Laura Sarnoviča, Maija Vespere, Irēna Ilgsaliete, Valentīna Zakarkeviča, Ilze Vugule, Marija Vabale, Iveta Putniņa, Anita Gļauda. Pasākuma laikā varējām apbrīnot rokdarbnieču veikumu, musturdeķis rotāja zāli, papildinot pasākuma noformējumā likto akcentu uz latviešu tautas kultūras mantojumu. Austras koku un citas latvju rakstu spēka zīmes izgatavoja Jauniešu centra “Enjoy” vadītāja Marika Skābarde, jaunieši – Guna Ezeraša un Evija Bolmane. Ar savu cimdu pūru padalījās Margarita Kaļva, Zinaīda Vugule, Valentīna Zakarkeviča, Rasma Igaune un “Rokdarbiņa” dalībnieces.

Mēs varam būt laimīgi, ka mums ir kopīgās mājas – Latvija, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts. Tās ir mūsu mājas, kur tikt gaidītam un citus sagaidīt, mājas, kur smelties dzimtas spēku un gūt dzīves gudrību. Būt kopā ar savējiem un apzināties gara spēku, sajust vienotību – tā ir laime. Pasākuma noslēgumā visi kopā nodziedājām Rēzeknes novada himnu. Neizpalika arī kopīga svētku tortes baudīšana, kuru cepa vietējā uzņēmumā z.s. “Krēsle”.

Pēc svinīgā pasākuma pieslēdzāmies LTV tiešraidei, lai vērotu gaismas uzvedumu “Saules mūžs”. Ballē spēlēja grupa “Trikmiņs”.

Pasākuma laikā varējām apskatīt Andra Eglīša fotogrāfiju izstādi “Krustpunktā–daba”.  Fotogrāfijas atspoguļo Rāznas Nacionālā parka teritorijas dabas skaistumu.

Lai mums izdodas saglabāt šo simtgades svētku sajūtu ikdienā – šo spēku un mīlestību, kas virmoja visapkārt. Tikai kopā mēs varam visu un tikai vienotībā ir mūsu spēks!

Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne

DSC_0016 DSC_0028 DSC_0062DSC_0020DSC_0006 DSC_0009 DSC_0011DSC_0119  DSC_0100 DSC_0076

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0