“Latvijas skolas soma” pasākumi Audriņu pamatskolā

Publicēts 08.01.2019

6. septembrī atklāja Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”. Uz šo pasākumu devās arī Audriņu pamatskolas 9. klases skolēni – Jeļena Putina un Vladislavs Burovs. 2018./2019. mācību gada 1. semestrī, Audriņu pamatskolas skolēni iesaistijās šajā iniciatīvā, kuras ietvaros bērniem bija iespēja plašāk iepazīties ar Latvijas kultūru, arhitektūru, tradīcijām, teātri.

1. un 2. klases skolēni apmeklēja izrādi “Drebošā telts” Rēzeknes pilsētas teātrī “Joriks”. Tika veicināta kultūras izpratnes attīstība un izpausmes kompetence. Caur profesionālo mākslu tika radītas laikmetīgas izpausmes. Skolēniem ļoti patika teātra izrāde un aktieru spēle. Redzēto un dzirdēto varēja izmantot ne tikai mācību procesā, bet arī skolas teātra pulciņa nodarbībās. Pulciņa audzēkņiem bija ļoti noderīgi apskatīt teātra izrādi no malas un arī izjust aktieru spēli.

6. un 8. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Latgales kultūrvēstures muzeju un piedalīties muzejpedagoģiskajā programmā “Satikšanās Rozes pilsētā”. Ekskursija pa Rēzeknes pilsētu, kuras laikā skolēniem tika parādīts, kāds bija pilsētas izskats senatnē, apmērām 20.gs. sākumā. Galvenais ieguvums – skolēni izprata, kā senatnīgais mijas ar mūsdienīgo. Skolēniem ļoti patika un viņi ieguva pozitīvas emocijas un uzzināja daudz jauna par Rozes pilsētu.

3. un 4. klases skolēniem tika dota iespēja nokļūt viduslaikos un sadarbojoties iegūt jaunas zināšanas. Vissaistošākais skolēniem bija atraktīvais gides stāstījums par Daugavpils cietokšņa vēsturi, tā būvēšanas niansēm un iedzīvotājiem. Ļoti aizraujoša un izzinoša nodarbība skolēniem bija Daugavpils „Zinno centrā”, ar nosaukumu „Skaņa”.

Pamatskolas skolēni apmeklēja Gulbenes-Alūksnes bānīša depo un staciju. Šīs ekskursijas laikā bērniem bija iespēja apskatīt Gulbenes depo, noskatīties īsfilmu par drošību uz dzelzceļa un noklausīties stāstījumu par to, ar ko nodarbojas uzņēmums Gulbenes – Alūksnes bānītis.

Pamatskolas klašu skolēniem tika organizēta mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Šīs ekskursijas laikā uzzinājām, ka Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir vairāk nekā 4 miljoni vienību liels krājums, ka bibliotēkas lasītājiem pieejami speciālie krājumi. Klātienē apskatījām Dainu skapi, vismazāko, vislielāko, vissmagāko grāmatu un vecās, retās grāmatas. Skolēni varēja praktiski darboties virtakas klases piedāvātajā nodarbībā – marmorēšana.

Šis mācību semestris bija piepildīts ar daudzveidīgiem, mācību priekšmetu saturu papildinošiem pasākumiem. Bērni ar interesi apmeklēja pasākumus un piedalījās piedāvātajās aktivitātēs. Arī nākamajā semestrī šīs programmas ietvaros skolēni turpinās aktīvi iepazīt Latviju un tās vērtības citās piedāvātajās darbības jomās.

Paldies iniciatīvas “Latvijas skolas soma” Rēzeknes novada pašvaldības koordinatorei Aijai Dundurei, Audriņu pamatskolas direktorei Liānai Teirumniekai, skolēniem, klašu audzinātājiem un skolēnu autobusu šoferim Aleksejam Beļisovam, kas sekmēja pasākumu izdošanos.

Audriņu pamatskolas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Dace Vasilevska

audrini_skolas_soma audrini_skolas_soma1

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0