Lekcija par drošu pārtiku

Publicēts 27.02.2018

22. februārī Rēzeknes Centrālā bibliotēka aicināja ikvienu interesentu uz lekciju “Droša pārtika”, ko bija sagatavojusi Pārtikas un veterinārā dienesta inspektore Ināra Dzindzuka.
Klausītāji bija ieradušies kuplā pulkā, un tas apliecināja, ka ar pārtiku saistītie jautājumi ir aktuāli daudziem. Lekcijas sākumā I. Dzindzuka iepazīstināja ar Pārtikas un veterinārā dienesta galvenajiem uzdevumiem, uzsverot, ka dienesta mērķis ir droša un nekaitīga pārtika patērētājiem, veseli un pienācīgi aprūpēti dzīvnieki.
Kopš 2004.gada, kad Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti, tiek īstenota pārtikas uzraudzības koncepciju “no lauka līdz galdam”, kas ir mūsdienīga, Latvijas apstākļiem un Eiropas Savienības prasībām atbilstoša sistēma, kuras galvenā priekšrocība ir spēja izsekot visam pārtikas ražošanas ciklam. Eiropas Savienības pārtikas nekaitīguma politikai ir divi mērķi: aizsargāt cilvēku veselību un patērētāju intereses un veicināt vienotā Eiropas tirgus vienmērīgu darbību. Inspektore stāstīja par ES regulām, kas reglamentē pārtikas produktu higiēnu,  runāja par ģenētiski modificētu pārtiku, pārtikas piedevām un uztura bagātinātājiem, jauno pārtiku un nano produktiem.
Pārtikas pircējiem pirms produkta iegādes vajadzētu uzmanīgāk iepazīties ar informāciju, kas atrodama produkta marķējumā. Produktu marķēšanas mērķis ir pilnīga informācija par produkta saturu un sastāvu, tādējādi aizsargājot patērētāja veselību un intereses. I. Dzindzuka atbildēja uz klātesošo jautājumiem, uzsvēra, ka, runājot par pārtikas drošību, liela nozīme ir arī katra cilvēka personīgajai izvēlei un atbildībai. “
Lekcijas apmeklētāji pasākuma noslēgumā varēja iepazīties ar bibliotekāru sagatavoto literatūras izstādi Veselīgāk ēdīsim – veselīgāk dzīvosim” un pie tējas tases dalīties savās pārdomās par lekcijā dzirdēto.
Paldies Inārai Dzindzukai un pasākuma atbalstītājam “Europe Direct informācijas centram Austrumlatgalē”.

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja
Anita Gaidule

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0