Lendžos – „Mana dziesma Latvijai”

Publicēts 09.11.2018

Jau septīto reizi novembra mēnesis Rēzeknes novadā tiek ieskandināts ar dziesmām par Latviju. Šogad pasākums “Mana dziesma Latvijai” pulcēja kopā piecpadsmit gan pašmāju dziedošos kolektīvus, gan ciemiņus no tālākas apkārtnes un izskanēja kā dāvana Latvijai 100tajā dzimšanas dienā.
Koncerta laikā izskanēja dažādas dziesmas par Latviju, par tās dabas skaistumu, par cilvēku sirsnību, spēku un izturību, par tēvzemes mīlestību, tādējādi apliecinot, ka katrs mēs esam daļiņa no Latvijas. Dziesmās tika apliecināts, ka neviens cits šo zemi nemīlēs, kā tikai mēs paši, un savas dziesmas mēs dziedāsim tikai paši, Dievam tika lūgta palīdzība pasargāt Māras zemi, savukārt saulītei paauklēt un sasildīt zemīti. Koncerta noslēguma skolēni vienojās kopdziesmā un vēlēja Latvijai daudz laimes dzimšanas dienā!
Pasākuma noslēgumā dziedātāji varēja cienāties ar sarūpētajiem našķiem un izlocīt kājas jautros deju ritmos.
Liels paldies šī pasākuma iniciatorei un vadītājai Irēnai Ivanovai, īpašs paldies Lendžu pagasta tautas nama vadītājai Ligitai Meļķo par viesmīlīgo uzņemšanu, kā arī paldies visiem šī pasākuma dalībniekiem: Maltas vidusskolas 1.-2.klašu un 3.-7.klašu koriem un popgrupai (vadītājas Irēna Ivanova un Tatjana Klomāne); Feimaņu pamatskolas popgrupai „Zvārgulīši” (vadītāja Vija Kruste); Maltas speciālās internātpamatskolas vokāli instrumentālajam ansamblim (vadītājs Juris Dervanovs); Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskola vokālajam ansamblim “Mākonītis” (vadītāja Ināra Blinova); Gaigalavas pamatskolas 2.-4.klašu vokālajam ansamblim (vadītāja Rasma Igaune); Tiskādu vidusskolas 1.-2.klašu un 5.-9.klašu vokālajiem ansambļiem (vadītāja Irīna Ščerbakova); Vaboles vidusskolas vokālajam ansamblim (vadītāja Elga Kursiša); Andrupenes pamatskolas ansamblim (vadītāja Aija Vaičule); Verēmu pamatskolas vokālajam ansamblim (vadītāja Nellija Deksne); Kaunatas vidusskolas 1.-4.klašu korim (vadītāja Maruta Čudare); Dricānu vidusskolas vokālajam ansamblim (Vadītājs Jānis Veličko); L. Rancānes Makašānu amatu vidusskolas folkloras kopai “Kūkleite” (vadītāja Marija Andina).

Anita Rudziša
Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciāliste
Autores foto

lendzi lendzi1 lendzi2 lendzi3  lendzi5 lendzi6

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0