Lepojamies ar Violettu!

Publicēts 29.06.2016

Violetta Paramonova ir Ozolaines pagasta Bekšu ciema iedzīvotāja un arī mācījusies viņa ir Ozolaines pagasta Liepu pamatskolā. Bet šogad Violetta jau absolvēja Rēzeknes 3. vidusskolas 12. klasi un par sasniegumiem mācībās viņa saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta Māra Kučinska Atzinības rakstu. Apsveicam Violettu ar augstajiem sasniegumiem un ļoti lepojamies ar viņu! Arī Rēzeknes 3. vidusskolas direktore Lidija Ostapceva pateicas Ozolaines pagasta Liepu pamatskolai gan par Violettas sasniegumiem, gan par citiem spējīgiem bērniem, kādi tiek sagatavoti un nāk no šīs skolas.

Atbildot uz jautājumu par mīļākajiem priekšmetiem, Violetta stāsta, ka tuvākās viņai ir eksaktās zinātnes- matemātika, fizika un ķīmija. Bet par savu panākumu atslēgu atzīst lielisko redzes atmiņu. Tieši tā viņai ir palīdzējusi labi apgūt mācību vielu, neveltot tam visu ārpusstundu laiku. Violetta arī saka lielu paldies savai klases audzinātājai un latviešu valodas skolotājai Oksanai Panovai, jo tieši viņa ir ļoti palīdzējusi labi apgūt latviešu valodu.

Jāatzīmē, ka Violetta arī skaisti dzied. Viņa ir baltkrievu ansambļa „Пралескi” dalībniece, kā arī dzied Ozolaines pagasta folkloras kopā „Zeiļa”. Violetta aktīvi piedalās arī Ozolaines pagasta kultūras dzīvē – gan apmeklējot pasākumus, gan uzstājoties publikas priekšā, vadot radošās darbnīcas, iesaistoties pasākumu organizēšanā. Brīvo laiku viņai patīk pavadīt kopā ar draugiem. Arī savu nākotnes profesiju viņa noteikti vēlas tādu, kurā būtu iespēja pastāvīgi komunicēt ar cilvēkiem, būt kustībā, lai nav garlaicīgi. Savus tālākos plānus par profesijas apgūšanu meitene pagaidām tur noslēpumā, atklāj tikai to, ka šovasar dosies iestāties augstskolā un pašreiz izvēle ir starp studijām Daugavpilī vai Rīgā.

Esam lepni ar Violettas sasniegumiem un novēlam viņai izdošanos visās viņas iecerēs un, lai piepildās sapņi par vēlamo izglītību un nākotnes profesiju!

Santa Ostaša,
Ozolaines Tautas nama vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0