Liepu pamatskolā realizēts projekts par Laizānu parka izpēti

Publicēts 27.10.2016

No šī gada aprīļa līdz oktobra beigām Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā tika realizēts projekts “Dabas pieminekļa „Laizānu parks” izpētes turpinājums un parka aktīvās zonas (mācību organizēšanai) izveide un uzturēšana”

Šī projekta ietvaros 6.klases skolēni veica pētījumu – epifītisko ķērpju un sūnu biomonitoringu. Pētījuma rezultātā tika noskaidros, ka viens gads nav pietiekošs laika posms, lai veidotos liela atšķirība starp sūnu un ķērpju daudzveidību un daudzumu. Pētījums turpināsies arī pēc projekta noslēguma. Izmaiņas var tikt vērtētas tikai pēc pieciem vai vairākiem gadiem.

Pavasaris un rudens ir laiks, kad parka teritorijai nepieciešama uzkopšana. Katrai klasei tika iedalīta teritorija, kuru bija jāuzkopj talkas laikā. Strādāja visi – no mazajiem pirmklasniekiem, līdz devītās klases audzēkņiem, kopā ar saviem klases audzinātājiem.

Ar interesi un azartu bērni piedalījās dendroloģisko stādījumu atjaunošanā. Ir patīkami domāt, ka tad, kad audzēkņi kļūs par absolventiem, viņi varēs atbraukt uz savu bijušo skolu un nofotografēties blakus kokam, kuru paši kādu laiku atpakaļ iestādīja. Projekta dalībnieki uzzināja, kā to pareizi darīt un pateicoties pareizai rīcībai, visi iestādītie kociņi izdzīvoja. Cerams, ka stādi veiksmīgi arī pārziemos. Tagad parkā koku un krūmu kļuva par desmit sugām vairāk.

Skolotājas vadībā bērni veica putnu novērošanu un atpazīšanu Laizānu parka teritorijā. Tika nodrošināta iespēja novērot putnus binoklī. Bija iespējams arī novērot dažādas putnu sugas tieši pie skolas izveidotajām barotavām. Parkā ir putnu sugas, kuru klātbūtni mēs varam noskaidrot tikai pēc viņu atstātām „pēdām”. Visvieglāk atpazīst bija pēdas, kuras atstāja dzenis, bet dzeņa sugu, mēs nevarējām precīzi noteikt. Visticamāk tas bija mūsu mežos mītošais vidējais dzenis vai mazais dzenis.

Ar kukaiņiem šo gadu bērniem strādāt bija daudz grūtāk. Daži vecie koki, kuros iepriekšējo gadu mēs bijām atraduši kūniņas, vai skudru mājiņas, bija izcirsti. Labi, ka tas nav skāris vienu parkā esošo aizsargāmo skudru sugu – Spožo skudru. Šie kukaiņu pārstāvji dzīvo trīs dažādās vietās Laizānu parkā. Mēs domājam, ka entomologu ir vērts uzaicināt vēlreiz pēc diviem gadiem. Tad, iespējams, parka renovācija ietekmēs arī kukaiņu daudzveidību.

Projekta ietvaros tika aprīkota lapene – brīvdabas mācību klase.

Vairāki bērni aktīvi piedalījās sajūtu takas izveidošanā. Viņi salasīja dabas materiālus un kad ierīkoja taku, iejutās profesionālu celtnieku lomā. Dažus materiālus mums bija jāpērk veikalā, jo vietējā reģionā tādi materiāli dabā nav atrodami. Stendā izvietojām informāciju par visiem sajūtu takā izmantotajiem materiāliem.

Tagad, kad Laizānu parkā ir pabeigti visi renovācijas darbi, parka teritorija būs pieejama arī pētnieciskajai darbībai, kā arī praktiskām nodarbībām dabaszinību, vizuālās mākslas, ģeogrāfijas un matemātikas stundās, kur noteikti tiks izmantoti skolēnu sagatavotie materiāli.

Nadežda Savicka
Autores foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0