Liepu un Rikavas pamatskolām piegādāti 12 jaunie datorkomplekti

Publicēts 28.12.2012

Gada nogalē patīkamu dāvanu saņēmušas Maltas 2. vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola un Gaigalavas pamatskolas struktūrvienība Rikavas pamatskola – noslēdzoties skolu informatizācijas projektam, arī šajās skolās piegādāti jauni stacionārie datorkomplekti. Katra skola saņēmusi sešus datorkomplektus par kopējo summu 6828.00Ls (bez PVN).

Jāatgādina, ka Liepu un Rikavas pamatskolas ir pēdējās no skolu informatizācijas projekta dalībniecēm, kas saņem jaunos datorkomplektus. Aizkavēšanās saistīta ar izmaiņām projektā, kas tika veiktas sakarā ar skolu juridiskā nosaukuma maiņu uz struktūrvienību.

Noslēdzoties skolu informatizācijas projektam Rēzeknes novadā, projekta koordinators Eduards Medvedevs stāsta, ka piegādāto darbstaciju un multimediju kabinetu aprīkojuma skolās pietrūkst: „Pēc jaunām IT pasaules tendencēm vajadzētu vismaz reizi trijos gados atjaunināt IT tehnisko bāzi, jo pasaule informatīvās tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un skola, protams, nevar nodrošināt moderno darbstaciju katram skolēnam individuāli, tomēr informatizācijas projekts ir liels un noderīgs ieguldījums skolas datorklašu un multimediju kabinetu aprīkojumā, kas nodrošinās un papildinās bērnu IT zināšanas. Šis ir jau otrs līdzīgs projekts, jo pirms tam bija dabaszinību kabinetu modernizēšanas projekts, tāpēc skolēni labāk sapratīs, ka IT nav tikai datorspēlītes, bet, pareizi pielietojot, palīdz cilvēkiem jebkurā profesijā sasniegt visaugstākos rezultātus. Atgādināšu, ka jaunie skolēnu un skolotāja datorkomplekti ir aprīkoti ar mērīšanas un testēšanas devējiem, kā arī multimediālo un interaktīvo programmatūru, kas nodrošina iespējas filmēt, rādīt un veidot savas interaktīvās stundas un eksperimentus, kā arī veikt laboratorijas darbus. Es uzskatu, ka tās bāzes zināšanas, ko bērni saņem skolā, ir ļoti svarīgas arī nākotnes profesijas izvēlē, kā arī inovatīvo ideju un zinātnes attīstībā visā Latvijā un ārpus tās.”

Projekta „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” (Nr. 2010/0010/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/605) izmaksas 100 procentu apmērā sedza Eiropas Reģionālais attīstības fonds. Kopējais informatizācijas projekta budžets sastāda 100507,99LVL (ar PVN), no kā 90641,85 LVL ir attiecināmās izmaksas.

Papildus informācija:

Eduards Medvedevs, e-pasts: eduards.medvedevs@saskarsme.lv, tālr. 64607187

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0