Līgums par ,,Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3, Lūznavā vienkāršotu renovāciju”

Publicēts 07.03.2013

SIA “Rūķis L” ir paredzējis slēgt līgumu par “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3, Lūznavā vienkāršotu renovāciju.” Eiropas Savienības Fonda Projekta NR.DMS/3.4.4.1.0/12/09/563 “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3,  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” IETVAROS
Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs - RL 2013/02.
Iepirkuma priekšmets - Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3,  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi un siltummezgla rekonstrukcija).
Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2013.gada 08.augustā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 20.marts 11:00.
Piedāvājumi jāiesniedz - Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā”, Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630.
Kontaktpersona: Anna Pinka, tālr.646-31056, e-pasts maltasdzksu@inbox.lv
Iepirkuma nolikuma drukāto variantu ar tehnisko dokumentāciju līdz 2013.gada 20.marta plkst.11:00 iespējams saņemt: SIA “Rūķis L” Pils iela 6, Lūznava, Rēzeknes novads LV-4627 vai PSIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novads, LV-4630.
Iepirkuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3, Lūznavā, vienkāršota renovācija”
Nolikums (elektroniskā versija);
Tehniskā dokumentācija (elektroniskā versija)
Paziņojums par plānoto līgumu: http://iub.gov.lv/pvs/show/310998

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0