Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta izstrāde (ietverot skiču projektus atsevišķām telpu grupām)

Publicēts 25.02.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/11ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 31.martā plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta izstrāde (ietverot skiču projektus atsevišķām telpu grupām)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Anita Bringule, tālr.64607205, e-pasts: anita.bringule@rdc.lv
Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2011.gada 22.marta lēmumu, 2011.gada 24.martā plkst.11.00 tiek rīkota objekta – Lūznavas muižas ēkas, Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads - atkārtota apskate. Iepirkuma komisija aicina visus ieinteresēntus piedalīties objekta apskatē, jo saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 2.2.2.apakšpunktu, objekta apskate ir obligāta un līdz piedāvājumu iesniegšanai, t.i. līdz 2011.gada 31.martam, tā vairs netiks rīkota.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0