Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi.

Publicēts 02.01.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 31.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Ar iepirkumu komisijas 08.01.2014. lēmumu veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikuma 2.3.4.5., 4.3.1.3.apakšpunktā, 2.pielikumā, 7.pielikumā; veikti precizējumi būvdarbu apjomos; iepirkuma procedūras dokumenti papildināti ar aktiem par otrajā kārtā paveiktajiem un nepaveiktajiem darbiem, ar pasūtītāja nodrošināto būvmateriālu sarakstu.
Lūznavas muižas TP
Akti par II kārtas darbiem
Jauno logu rasējumi
Lūznavas muižas TP papildinājums Nr.2
Iepirkuma nolikums (ar grozījumiem)
Grozījumu teksts
Būvdarbu apjomi 2 (ar grozījumiem)
Pasutitaja-nodrosinatais-ba-saraksts.xls
Jautājumi un atbildes I (21.01.2014)
Jautājumi un atbildes II (30.01.2014)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0