Mācības “Vides prasībām atbilstoši inženiertehniskie risinājumi lauku saimniecībās” lauksaimniekiem

Publicēts 27.04.2018

Lauksaimniecības tālākās attīstības jautājumi stingri tiks saistīti ar vides ilgtspējas saglabāšanu. Viens no lielākajiem un smagākajiem blokiem šo jautājumu ietvaros ir lopkopības nozare. Atcerēsimies, ka normatīvo aktu prasības attiecībā uz piesārņojošo darbību veikšanu dzīvnieku novietnēs attiecas pilnīgi uz visām lopkopības saimniecībām, neatkarīgi no dzīvnieku vienību skaita. Arī to, ka ar 2017. gada 31. decembri beidzās pārejas periods, kurā bija dota iespēja rast un veikt risinājumus situācijas uzlabošanai attiecībā uz piesārņojošo darbību ierobežošanu saimniecībās.

Rēzeknes konsultāciju birojs pēdējos gados vairākas reizes aicināja ganāmpulku īpašniekus uz semināriem, lai akcentētu šī jautājuma nozīmīgumu, skatot ne tikai kūtsmēslu krātuvju būvēšanas tehnisko pusi, bet arī pārējos ar vides aizsardzību saistītos jautājumus. Vides prasības lauku saimniecībām jāizprot plašākā un atbildīgākā nozīmē. Ir jāzina, jāizprot normatīvo aktu prasības, un jāmeklē saimniecībai atbilstošākie risinājumi.

Šogad SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs komplektē bezmaksas trīs dienu mācību grupu “Vides prasībām atbilstoši inženiertehniskie risinājumi lauku saimniecībās” lauksaimniekiem.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupā – ierobežots.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Mācību laikā gan teorētiski, gan praktiski tiks apgūti jautājumi, kas saistīti ar vides prasībām lauku saimniecībām, skatot gan inženiertehniskos risinājumus kūtsmēslu savākšanai, uzglabāšanai, gan notekūdeņu apsaimniekošanai, kanalizāciju ierīkošanai. Praktiski uz vietas saimniecībās īpašnieki dalīsies pieredzē kūtsmēslu un notekūdeņu krātuvju plānošanā, apsaimniekošanā.

Joprojām minētie jautājumi ļoti aktuāli, neatrisināti daudzās saimniecībās, tāpēc, vēlreiz uzsverot to nopietnību, lauksaimnieki tiek aicināti būt atbildīgiem. Jānāk, jāmācās, jāapgūst zināšanas!

Plašāka informācija un pieteikšanās SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojā, Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, vai pie Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes Ilonas Melnes, mob.28625588, e-pasts: ilona.melne@llkc.lv.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Anastasija Saleniece,
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0