“Madariņa” noslēdz patriotisma mēnesi koncertējot Dagdā

Publicēts 29.11.2017

Novembris – patriotisma mēnesis, valsts svētku mēnesis. 25. novembrī Maltas kultūras nama koris “Madariņa” devās uz Dagdu, lai piedalītos sadraudzības koncertā, kas veltīts Latvijas 99. dzimšanas dienai. Mūs ielūdza Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica”, kas Maltā viesojās Rudens tirgū Borovajā ar baltkrievu kulināro mantojumu un skanīgām tautas dziesmām.

Maltas pašdarbnieku repertuārā valsts svētkiem veltītajā koncertā Dagdā izskanēja Latvijas valsts Himna, Jāņa Lūsēna un Guntara Rača dziesma “Pūt vējiņi” un muzikāli literāra kompozīcija “Latvijai”. Savukārt Dagdas pašdarbnieki – baltkrievu ansamblis “Akolica”, senioru vokālais ansamblis “Sendienas” un ansamblis “Verba” ar latviešu, latgaliešu un baltkrievu tautas dziesmām radīja sirsnīgu un draudzīgu svētku noskaņu. Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis pateicās koncerta dalībniekiem par izskanējušajām dziesmām un dzejas rindām. Izteica pārliecību, ka draudzība ir liela vērtība, kas vairo labo. Arī paši pašdarbnieki izteica cerību, ka tas ir tikai sākums draudzīgai sadarbībai. Ar baltkrievu biedrības vadītājas Tatjanas Gogalinskas baltkrievu sakāmvārdu “ДАРАГАЯ ТА ХАТКА, ДЗЕ РАДЗИЛА МЯНЕ МАТКА”” izskanēja svētku pasākums ar ko arī mēs noslēdzām patriotisma mēnesi.

 

Elīna Prusaka

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0