Malkas iegāde Čornajas pagasta pārvaldei

Publicēts 05.03.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 20.marts plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, c.Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – malkas iegāde Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, c.Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr.64637598, e-pasts: info@cornaja.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0