Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei

Publicēts 12.05.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs – ČPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014. gada 30. maijs plkst.09.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, Miera 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – 800 m³ neskaldītas jauktas lapu un skuju koku malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Čornajas pagasta pārvaldē, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona – Oļegs Kvitkovskis, tālrunis: 26136507, fakss: 64637558, e-pasts: info@cornaja.lv

Iepirkuma nolikums
Iepirkuma lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0