Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta katlu mājai 2012.gadam

Publicēts 14.12.2011
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2011/3
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 28. decembrim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē: „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads LV-4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona: Ilzeskalna pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juris Gailums, tālrunis: 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0