Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta katlu mājai 2013.gadam

Publicēts 01.02.2013
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta katlu mājai 2013.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs – IPP 2013/1
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna  pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna  pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 15.februārim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē: „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna  pagasts, Rēzeknes novads LV-4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona – Ilzeskalna pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juris Gailums, tālrunis: 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0