Maltas 1. un 2.vidusskolas un Kaunatas vidusskolas ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus

Publicēts 06.04.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 9.maijā plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Maltas 1. un 2.vidusskolas un Kaunatas vidusskolas ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.26578500, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
Šīs iepirkuma procedūras Nolikumā 2011.gada 21.aprīlī ir veikti sekojoši grozījumi:
1) no Nolikuma izslēgta 3.1.1.punkta prasība (pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja ir konstatēti atkārtoti vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi), jo tā neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta nosacījumiem;
2) Nolikuma 4.1.1.punkts pēc vārdiem “Pretendentu pieteikums dalībai konkursā (I4.pielikums)” papildināts ar vārdiem “un Informācija par pretendentu (5.pielikums)”;
3) Nolikuma 4.pielikuma 4.rindkopā izslēgti vārdi “un tā darbības gaitā nav konstatēti atkārtoti vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi”. 
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0