Maltas spec.intpsk. katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija – siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība

Publicēts 17.10.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/41
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 25.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija – siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersonas - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv, Anita Bringule, tālr.64607177, e-pasts: anita.bringule@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0