Maltas speciālo internātpamatskolu vadīs Georgs Ignatjevs

23.10.2015

Izglītība

22. oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē tika skatīts jautājums par Georga Ignatjeva apstiprināšanu Maltas speciālās internātpamatskolas direktora amatā. Konkursā uz vakanto direktora amatu bija pieteikušies divi pretendenti, no kuriem viens nebija iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, tāpēc uz darba interviju aicināja tikai G. Ignatjevu, kurš vērtēšanas komisiju pārliecināja, ka ir pienācīgs pretendents turpmāk vadīt Maltas speciālo skolu. Jāatzīmē, ka konkurss tika izsludināts, jo ilggadējais skolas direktors Ivans Bebrišs nolēmis doties pelnītā atpūtā.

Jau 16 gadus Georgs Ignatjevs Maltas speciālajā internātpamatskolā strādā par informātikas skolotāju, tostarp pēdējos divus gadus par direktora vietnieku informācijas tehnoloģiju jautājumos. Tāpat G. Ignatjevs veidojis un vadījis darba grupas dažāda līmeņa skolas projektu izpildei, kā arī nepieciešamības gadījumā aizvietojis skolas direktoru.

Georgs Ignatjevs dzimis un skolas gadus pavadījis Vidzemē. Jautāts, kāda ir viņa saistība ar Latgali, Georgs atbild, ka divi viņam vistuvākie cilvēki – meitiņas Beatrise un Henrieta – ir latgalietes. Jaunais direktors ieguvis Rēzeknes Augstskolas bakalaura grādu kā sākumskolas pedagogs un veselības mācības skolotājs, pēc tam saņēmis speciālās izglītības pedagoga kvalifikāciju. Viņam ir arī grāmatveža – ekonomista izglītība, ko ieguvis Jēkabpils Lauksaimniecības tehnikumā.

Georgs Ignatjevs Maltas speciālo internātpamatskolu nākotnē redz kā modernu, uz attīstību vērstu izglītības iestādi, kurā sociāli atbildīgi un aktuālām kompetencēm apveltīti darbinieki pēc vislabākās sirdsapziņas nodrošina bērnu veselības un garīgās attīstības stāvoklim atbilstošu izglītību, audzināšanu un traucējumu korekciju.

Kā pirmos veicamos darbus jaunais direktors min skolas nolikuma papildināšanu, skolas attīstības plāna 2012.-2018. gadam pārskatīšanu, skolas padomes un ētikas komisijas atjaunošanu un darbības aktualizēšanu, skolas iesaistīšanu elektroniskajā iepirkumu sistēmā, iestāšanos nacionālajā veselību veicinošo skolu tīklā un socializācijas programmā APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai), kā arī skolēnu mācību uzņēmumu izveidi. “Šo darbu iniciēšana un vadīšana jāuzņemas skolas direktoram, turklāt, tas jāizdara jau šī mācību gada laikā,” ir pārliecināts G. Ignatjevs.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja nolēma virzīt Georga Ignatjeva kandidatūru apstiprināšanai direktora amatā 5. novembra Rēzeknes novada domes sēdē.

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!