Maltas vidusskolā realizēts projekts par neformālo un formālo partnerību pieaugušo izglītībā

Maltas vidusskolā Mūžizglītības programmas ietvaros tika realizēts projekts „Neformāla un formāla partnerība pieaugušo izglītībā”. Projekta ilgums bija divi gadi, sākot ar 2013. gada 1. septembri līdz 2015. gada 31. jūlijam. Projekta realizāciju koordinēja Rumāņu Atbalsta Asociācija ARCS, bet pārējās partnervalstis bija Polija, Latvija un Grieķija.

Projekta mērķis bija saistīt formālo un neformālo pieaugušo izglītībā, palielinot neformālas izglītības metožu, tehniku, instrumentu īpatsvaru. Katrs partneris iesaistīja vismaz divas organizācijas – vienu, saistītu ar neformālo pieaugušo izglītību, otru, kas iesaistīta formālajā izglītībā.

Projekta laikā:

  • Tika organizētas 5 tikšanās. No Maltas mobilitātes braucienos piedalījās 8 skolotāji un 5 izglītojamie; vietējās darbnīcās tika iesaistīti 6 skolotāji un 44 izglītojamie.
  • Katrs partneris organizēja vietējo apmācību savai mērķauditorijai. Maltas vidusskola iesaistīja savās darbnīcās skolotājus un skolas vecāku kluba pārstāvjus ar mērķi uzlabot skolas vidi, izmantojot neformālas darba formas un tehnikas. Darbnīcas tika darināti paštaisītie rotājumi pērļošanas tehnikā no metāla un no papīra.
  • Maltas vidusskola koordinēja un organizēja tikšanos Latvijā no 2014. gada 9. līdz 11. maijam. Šajā seminārā visi projekta dalībnieki atskaitījās par paveikto divu mēnešu laikā, dalībnieki viesojās Liepu pamatskolā, kura kopš 2009. gada ir Maltas 2. vidusskolas struktūrvienība.
  • Pieredze, iegūta projekta laikā, ar visiem novadīto darbnīcu aprakstiem tika apkopota un ielikta skolas mājas lapā.

Vislielākie ieguvēji bija tie (ne)formālas vides pārstāvji, kuri piedalījās mobilitātēs ārpus Latvijas. Viņi paplašināja savu redzesloku, pašapziņu un zināšanas par partnervalstīm un kultūrām. Piedaloties šajā projektā, izveidojās ciešāka sadarbība starp skolu un māmiņu klubu. Darbnīcu vadītāji guva arī specifisko pieredzi, piedaloties internacionālajā projektā. Manāmi uzlabojās emocionālā atmosfēra skolu apvienošanas procesā. Dalība vietējās darbnīcās pārliecināja to dalībniekus, ka aktīva dzīves pozīcija un iesaistīšanās partnerības projektos paplašina iespējas pašrealizēties, justies brīvi, būt dzirdētam un rezultātā palīdz uztvert apkārtējās izmaiņas pozitīvi.

Inna Mironova

Click to listen highlighted text!