Meteņdiena Makašānos

Publicēts 06.03.2019

Jau vairākus gadus Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā notiek jautri pavasara sagaidīšanas svētki. Kādā no skolas pagalmiem skolotājas Marijas Andinas un folkloras kopas dalībnieku vadībā tiek izdejotas dejas un rotaļas ziemas promdzīšanai, zemes modināšanai un pavasara gaidīšanai – Blīņu deja, Cūka griķos, Metenītis, Raganiņa un citas.

Notiek arī dažādas spēka un veiklības sacensības. Šogad Meteņi Makašānos bija īpaši ar to, ka jautro pasākumu kuplināja Nautrēnu un Verēmu skolēni. Izdejojās arī direktores – Iveta Gaile un Gundega Rancāne. Katru gadu pasākuma neatņemama sastāvdaļa ir svaigā gaisā baudīt miežu putru un augļu tēju, ko spēcīgākie puiši atvizina no virtuves pašu restaurētās kamanās. Pateicamies par sirsnību un sadarbību kaimiņu skolu skolotājām Annai Garančai un Dainai Dērvinīkai.

Meteņdienas pasākums skolā ir viens no gadskārtu ieražu svētkiem, kas domāts bērnu un jauniešu izpratnes veicināšanai par latvisko dzīvesziņu, savstarpējas draudzības un tautiskās identitātes stiprināšanai.

 

Gundega Rancāne

0bcbb0b5-aa85-4d78-8aaf-61733e7430db e86d8ab5-8aec-4534-b09f-007865f9a4b5 IMG_1435 IMG_1448

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0