Meteņos Maltā notika masku braucieni pa pagastu

Publicēts 19.02.2018

Meteņi ir gadskārtas svinamais laiks, kad ziema metas uz pavasara pusi. Tiek plānots nākamais saimnieciskais gads un nostiprinātas ciešas saiknes ar savu dzimtu un tautu. Meteņos brauc ciemos. Jo tālāk brauks, jo raženāks būs gads. Tādēļ Maltas kultūras nama pašdarbnieki Meteņos brauca ciemos pie pagasta ļaudīm. Katrā iestādē, kur ciemojāmies, saimnieks vai saimniece un saimes ļaudis tika lūgti kopīgi padejot, lai godam izturētu gavēni. Tieši Meteņos pēdējo reizi notiek masku gājieni, kad dziedot, dejojot, cits citam  labu vēlot, dodas ciemos. Mājai un tajā mītošai saimei maskotie ļaudis nes svētību, veselību, aizsardzību, nodrošina auglību un ražu, izdošanos darbos.

Un vēl – mēs ziemu projām raidījām, zemīti modinājām un trokšņojām. Pavasari saucām ar meteņu dziesmām, zvaniņu šķindēšanu, jokošanu un kumeļu pakavu dipoņu pa Maltas ciema ielām.

Elīna Prusaka,
Maltas kultūras nama vadītāja 
Foto – Valērijs Orlovs

IMG_6907 IMG_6926 IMG_6955 IMG_6990 IMG_7054 IMG_7123 IMG_7222 IMG_7296 IMG_7359 IMG_7382 IMG_7406 IMG_7429 IMG_7470IMG_6952

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0