Metodiskā diena Kaunatas vidusskolā

Publicēts 02.11.2016

28. oktobrī Kaunatas vidusskolas durvis bija atvērtas ciemiņiem no visa novada skolām un novada Izglītības pārvaldes, jo te notika Metodiskā diena. Pēc reģistrācijas, kuras laikā skolotāji varēja izvēlēties savu interešu grupu un saņemt attiecīgu emblēmu, ciemiņus (86 kolēģi) skolotāju pavadībā iepazīstināja ar skolu: bija iespēja gan apskatīt kolēģu kabinetus, gan uzdot jautājumus par tehnoloģijām, kas tiek izmantotas, piemēram, dabaszinību kabinetā, gan apmeklēt Kaunatas novadpētniecības muzeju skolotājas S.Inkinas vadībā. Pēc iepazīšanās ar skolu visiem bija iespēja noklausīties Kaunatas vidusskolas direktores S. Ūzuliņas lekciju „Skolotāju sociāli emocionālā kompetence”, uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli. Par Kaunatas vidusskolas dalību VIAA Erasmus+ projektā stāstīja direktores vietniece mācību darbā A. Klismete, kas piedalījās projekta izstrādē un koordinē skolotāju braucienus uz ārzemju kursiem, un skolotāja E.Kairiša, kura septembrī apmeklēja tālākizglītības kursus Kiprā.

Pēc pusdienām skolas ēdnīcā notika darbs interešu grupās. Tie, kuri bija izvēlējušies radošo darbnīcu „Starpdisciplinārās pieejas izmantošana latviešu valodas, vēstures un klases stundās” (sk. I.Paramonova), varēja iepazīties ar „Kaunatas māju stāstu” tapšanu, nozīmi un arī apskatīt rezultātus. Eksakto zinātņu pārstāvji lielākoties izvēlējās darboties grupā „Legorobotika starpdisciplinārajā pieejā – praktiskā nodarbība” (sk. E.Kairiša), kur bija iespēja ieskatīties nākotnes tehnoloģiju attīstības virzienā un pārrunāt, kā tās ietekmē bērnu algoritmiski loģisko domāšanu. Pamēģināt aust „lupatniekus” bija iespējams grupā „Aušanas tehnikas daudzveidība – praktiskā nodarbība” (sk. L.Ūzulnīca). Grupā „Meža uzdevumi – praktiskā nodarbība” (sk. G.Savicka) tika piedāvāts atraktīvi darboties grupās ar integrētu saturu, kas saistīts ar mežu un dzīvo dabu. Nodarbības noritēja izzinoši radošā darbībā, to laikā bija iespēja gan dalīties savā pieredzē, gan iegūt ko jaunu no kolēģu pūralādes. Savas emocijas un ieguvumus ciemiņi varēja apkopot aptaujas anketā un arī izteikties izvērtējuma daļā.

Kad visi autobusi un mašīnas bija aizvizinājuši ciemiņus uz mājām, skolā iestājās gaidpilns klusums, jo brīvlaiks bija beidzies un sāksies nākamais mācību darba cēliens.

Ināra Paramonova,
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Kaunatas vidusskolā
Foto: V.Likovs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0