Nagļu jauniešu deju kolektīvs “Pipareņš” svin piekto dzimšanas dienu

Publicēts 14.02.2018

Nagļu tautas namā 10. februāra vakarā tika skaisti izdancots jauniešu deju kolektīva “Pipareņš” jubilejas koncerts “…jau pieci gadi dejas solī”. Kopā ar jubilāriem uzstājās arī vieskolektīvi – Viļānu jauniešu deju kolektīvs “Austra” Lūcijas Kukaines vadībā un Dricānu jauniešu deju kolektīvs “Jumalēni”, vadītāja – Silvija Bokta.

Dejotprieks un jaunības vieglais solis skatītājos uzbūra īpaši mīļas noskaņas. Nopietnās dejas mijās ar nerātnākām. Publika izbaudīja gan daļu no deju svētku tematiskā repertuāra, gan jestrus humorpilnus dančus.

Kad pirms pieciem gadiem Nagļu jaunieši nolēma pulcēties deju kolektīvā, sapņi bija lieli – aizdejot līdz pat Dziesmu un deju svētkiem. Nu sapnis sāk īstenoties, ir apgūts svētku repertuārs, sarūpēti tērpi.

Dejas solis piecu gadu garumā nav bijis viegls, jo kolektīva sastāvs ik pa laikam mainījies – darbs jauniešus aizsaucis citur. Bet, par spīti visam, “Pipareņš” turas braši. Uz mēģinājumiem daži brauc no Rēzeknes, daži no Rīgas, no Viesītes. Jaunieši dejo skaisti – no visas sirds, ar saviem priekšnesumiem iekrāsojot košus jo košus visus lielākos koncertus Nagļu klubā.

Savu dzirkstelīti kolektīvam allaž piešķiļ kolektīva vadītāja – jaunā, enerģiskā kustību māksliniece Laura Ābola. Laurai lieliski izdodas uzburt arī skaistas oriģināldejas, tāpēc “Pipareņam” ir nācies izdejot gan princeses, gan rūķus, gan sniegpārsliņas.

Pati pirmā “Pipareņa” deja uz Nagļu tautas nama skatuves bija jestrā “Lulla, Lulla, tu ir dulla!” Arī savā jubilejas koncertā kolektīvs to nodejoja tikpat “dulli” kā pirms pieciem gadiem. Re, kā! Gadi iet, bet “Pipareņš” asumu nezaudē. Lai veicas!

Nagļu tautas nama vadītāja Anna Baleiša

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0