Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2270 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 35 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/695, nomā nodota rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 daļa 1,35 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0075 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2269 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 34 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/694, nomā nodota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0075 daļa 2,5 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0167 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2268 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 33 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/693, nomā nodota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0167 daļa 3,5 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0087 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2267 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 32 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/692, nomā nodota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0087 daļa 5,2 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0100 iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2266 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 31 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/691, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0100 – 5,0 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0441 izsoles rezultātiem
 Lasīt vairāk
IMG_20181015_104518 Publicēts 20.11.2018
Nomas tiesību izsole zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0290
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 7. decembrī, plkst.11.00.
Pieteikšanās vieta: Čornajas pagasta pārvalde
Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Čornajas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26136507.
 Lasīt vairāk
IMG_20181015_102950 Publicēts 20.11.2018
Nomas tiesību izsole zemes vienībai 78460030289 Čornajas pagastā
Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 31,00 (gadā par zemes vienību)
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 6. decembrim, plkst.16.00
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 7. decembrī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2018
Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 002 0112 Rikavas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 28. novembrī, plkst.11.00.
Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 28,00 (gadā par zemes vienību)
Izsoles solis: 5,00 EUR
Pieteikšanās termiņš: līdz 28. novembrim, plkst.10.00
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2018
Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0211 Lendžu pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 15. novembrī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk