Publicēts 05.11.2018
Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0211 Lendžu pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 15. novembrī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2018
Neapbūvētas, pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0211 Lendžu pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 15. novembrī, plkst.10.00.
Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 113,00 (gadā par zemes vienību)
Izsoles solis: 5,00 EUR
Pieteikšanās termiņš: līdz 15. novembrim, plkst.9.00
 Lasīt vairāk
DSC_0009 (1124 x 750) Publicēts 19.10.2018
Rēzeknes novada pašvaldības piekritīgās, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0441 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
 Lasīt vairāk
DSC_0002 (1124 x 750) Publicēts 19.10.2018
Rēzeknes novada neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.09.2018
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk