Publicēts 08.11.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Bērzgales pagastā. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78440030112
Tiek izsolītas neapbūvētas zemes vienības daļas nomas tiesības. Zemes vienība nav meliorēta, piekļuve zemes vienībai tiek nodrošināta no pašvaldības autoceļa 4404 Šoseja-Kozlova-Klusā piestātne. Zemes vienība piegulst pašvaldības autoceļam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk
luznizsol3 Publicēts 25.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Lūznavas pagastā, zemes vienība Nr.3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0239
Neapstrādāts, daļēji aizaudzis , nemeliorēts zemes gabals – neregulāras formas daudzstūris ar samērā nelīdzenu reljefu, kuram nav tiešas piekļuves no pašvaldības vai valsts autoceļa, piekļuves nodrošināšanai nepieciešams noslēgt atsevišķas vienošanās ar blakus esošo īpašumu īpašniekiem.
 Lasīt vairāk
luznizsol2 Publicēts 25.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Lūznavas pagastā, zemes vienība Nr.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0045
Neapstrādāts, daļēji aizaudzis, nemeliorēts zemes gabals – neregulāras formas daudzstūris ar samērā nelīdzenu reljefu, kuram nav tiešas piekļuves no pašvaldības vai valsts autoceļa, piekļuves nodrošināšanai nepieciešams noslēgt atsevišķas vienošanās ar blakus esošo īpašumu īpašniekiem.
 Lasīt vairāk
luznizsol1 Publicēts 25.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Lūznavas pagastā, zemes vienība Nr.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0207
Neapstrādāts, daļēji aizaudzis, nemeliorēts zemes gabals – neregulāras formas daudzstūris ar samērā nelīdzenu reljefu, kuram nav tiešas piekļuves no pašvaldības vai valsts autoceļa, piekļuves nodrošināšanai nepieciešams noslēgt atsevišķas vienošanās ar blakus esošo īpašumu īpašniekiem.
 Lasīt vairāk
IMG_0118 Publicēts 25.10.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0171 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0171. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
silm_zeme5 Publicēts 24.10.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0249 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0249 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
 Lasīt vairāk
TIYK4688 Publicēts 24.10.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0102 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0102 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā, zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069
 Lasīt vairāk