Norisinājies informatīvais pasākums Lubāna ezera zvejniekiem

Publicēts 16.06.2014
Lubāna mitrājs. Foto: Ivars Leščinskis

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 12. jūnijā rīkoja informatīvu pasākumu Lubāna ezera zvejniekiem, lai atgādinātu būtiskāko par zveju un ar to saistītajiem noteikumiem īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Ūdens tūrisma informācijas centrā „Bāka” bija pulcējušies daudzi Lubāna ezera zvejnieki no Rēzeknes un Madonas novada. Tas liecina, ka ezerā saimniekojošiem rūp lietas, kas saistās ar ezeru, Lubāna mitrāja individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, izmaiņām Zvejniecības likumā un izmaiņām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki informēja zvejniekus, ka šajā gadā ar zveju saistītajos termiņos nekādas izmaiņas nenotiks. Rūpnieciskā zveja sāksies atbilstoši dabas lieguma „Lubāna mitrājs” individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos noteiktajiem datumiem. Lubāna ezerā neitrālajā un dabas lieguma zonā tīklus drīkstēs likt no 16. jūnija, bet dabas parka zonā no 21. jūnija.

Lielākās izmaiņas skars Madonas novada pašpatēriņa zvejniekus. Atbilstoši jaunajai Zvejniecības likuma redakcijai viņi ierastās tīkla licences vietā saņems zvejas licenci vienam murdam. Tas radīja satraukumu zvejnieku vidū, norādot uz grūtībām, kuras sagādās zvejošana ar murdu ziemas periodā.

Pasākuma laikā zvejniekiem tika atgādināta arī vispārīgā informācija par zvejas rīkiem un drošību uz ūdens. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, zvejas rīka marķēšanas zīme jāizgatavo no gaiša putuplasta, baltmetāla vai cita ūdensizturīga materiāla un uz marķēšanas zīmes jānorāda juridiskās personas (zvejas organizācijas) nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds un zvejas atļaujas (licences) numurs, kā arī zvejnieka kontakttālruņa numurs. Zvejniekiem atgādināts, ka zvejas rīka abos galos, vistālāk izvērstajos punktos pievieno nostiprinātas vai peldošas vertikālas stoderes (kārtis) ar vienādas krāsas (izņemot baltu) karodziņiem, kuru visas malas ir ne īsākas par 20 cm. Tīklus, kuru garums pārsniedz 50 m, papildus pēc katriem 50 m apzīmē ar papildu stoderēm. Zvejnieki informēti arī par izmaiņām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Par marķējumu un karodziņu neatbilstību ir paredzēts sods, sākot no 30 EUR. Atbilstoši drošības prasībām uz ūdens, dodoties ezerā, katram zvejniekam jābūt glābšanas vestei.

Tāpat uzsvērts, ka zvejnieki nodarbojas ar zveju īpaši aizsargājamā dabas teritorijā „Lubāna mitrājs”, kas ir arī Latvijas lielākais ezers un kuru ik gadu apmeklē liels tūristu skaits. Tāpēc noteikti jāsavāc zvejas laikā radušos zvejas un sadzīves atkritumus.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija aicina zvejniekus uz sadarbību, lai novērstu nelegālo zveju ezerā, un, pamanot neatļautas darbības vai nekārtības, lūdz sazināties ar valsts vides inspektoriem.

Dace Vikšere, Dagnis Vasiļevskis
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākie valsts vides inspektori

Foto: „Lubāna mitrājs”- Ivars Leščinskis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0