Noslēdzies pirmais mācību un NVO aktivitāšu cikls projektā „GLOBĀLĀS SKOLAS: EYD 2015”

Publicēts 29.03.2016
Foto: Eduards Medvedevs

logoSkolēnu brīvdienu nedēļā no 14. līdz 18. martam projekta “Globālās skolas” ietvaros norisinājās divas aktivitātes – “NVO praktiskās aktivitātes Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem” Kaunatas, Maltas, Dricānu un Nautrēnu vidusskolā, kā arī “48 stundu globālās izglītības profesionālās pilnveides programma Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem” Rēzeknes novada pašvaldības telpās.

Kā jau informējām, tad NVO praktiskās aktivitātes Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja biedrības “Zaļā brīvība” lektori, bet 48 stundu globālās izglītības profesionālās pilnveides programmu Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem – Izglītības attīstības centra lektori.

Nodarbībās pedagogi ieguva daudz un dažādas zināšanas, kuras varēs izmantot savā darbā izglītības iestādē.

Kā atzina novada pedagogi, tad mācību pirmais cikls bija interesants, saistošs. Lektori spilgti parādīja dažādu valstu atšķirības – gan pārtikas izvēlē, gan bērnu rotaļlietās, gan izglītības iestāžu infrastruktūras līmenī u.c., ar praktiskiem piemēriem akcentēja dažādas globālās problēmas – dzeramā ūdens trūkumu, dabas piesārņojumu, karus un nabadzību, badu u.c., norādīja uz skarbo nevienlīdzību, kas valda visā pasaulē, kā arī apskatīja citas globālās izglītības tēmas. Lika saprast, ka ne jau Latvija ir tā sliktākā vieta un valsts, kur cilvēki dzīvo.
Projektā paredzēti trīs šādi mācību cikli. Otro mācību ciklu plānots uzsākt šī gada augusta beigās.

Projekta darba grupa

Skolu infrastruktūra dažādās pasaules valstīs

Skola Latvijā Skola Afganistānā Skola Bangladešā Skola Ganā

Fotogalerija

Foto: Eduards Medvedevs un Inta Ozolniece

ek

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0