Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’

Publicēts 20.04.2015

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA ,,ALAAS’’ šā gada sākumā izsludināja vizuālās mākslas konkursu, kurā aicināja piedalīties sava darbības reģiona izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu audzēkņus. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt savas domas, izjūtas ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem, padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu, kā arī motivēt skolēnus rūpēties par apkārtējo vidi.

Konkursam tika iesniegti 83 darbi no 12 izglītības iestādēm (Rēzeknes novada Maltas vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 4. vidusskolas, ARPC ,,Zeimuļs’’, Rēzeknes novada Rēznas pamatskolas, Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas, Maltas bērnu un jauniešu centra, Rēzeknes novada Tiskādu vidusskolas, Rēzeknes novada Kalnezeru Katoļu pamatskolas, Rēzeknes novada Gaigalavas pamatskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Kārsavas novada Salnavas pamatskolas). Paldies visiem par lielo atsaucību. Prieks par skolēnu izdomu, zināšanām, radošumu, pacietību vizuālās mākslas darbu veidošanā. Īpaši gribam atzīmēt Salnavas pamatskolas skolēnu veikumu. Visi viņu iesniegtie darbi ir atzīmēti kā ,,radošākie atkritumu šķirošanas vizualizācijā’’!

Esam pārliecināti, ka veidojot šos darbus, skolēni daudz ko iemācījās par atkritumu šķirošanu un spēs iegūtās zināšanas pielietot ikdienā.

Aprīlī labākie konkursa darbi būs skatāmi SIA ,,ALAAS’’ birojā Rēzeknē, Zilupes ielā 50, maijā – ARPC ,,Zeimuļs’’, bet vasaras periodā — Rēzeknes novada foajē.

Liels paldies par ieguldīto darbu visiem skolotājiem un vecākiem, kuri palīdzēja darbu tapšanā!

SIA ,,ALAAS”

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0