Notika Rēzeknes novada skolu direktoru konference

Publicēts 28.08.2018

28. augustā Rēzeknes novada skolu direktori un direktoru vietnieki  pulcējās Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē uz savu tradicionālo apspriedi pirms jaunā darba cēliena. Ievērojot tradīcijas, pedagogus ar muzikālu  priekšnesumu sveica Rebeka Kristiāna.

Uzrunājot konferences dalībniekus, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs atgādināja, ka skola ir vieta, kur veidojas jaunās paaudzes uzskati: ”Aicinu pedagogus saskatīt sev apkārt pozitīvo un mācīt to bērniem. Aicināt skolēnus izprast, kāda ir katra sabiedrības locekļa nozīme kopējās pasaules veidošanā. Materiālais dzīvē nav galvenais, daudz svarīgāka ir dzimtās puses sajūta un patriotisms. Mēs varam idealizēt vietas, kur nekad neesam bijuši un arī nebūsim, taču atcerēsimies, ka tieši mums un mūsu bērniem ir jāveido sava valsts. Aicinu mācīt ne tikai skolēnus, bet kopējā darbā iesaistīt arī ģimenes, lai skola un ģimene kopā strādā pie tā, lai skolēns būtu sekmīgs.

Meklēsim savā dzīvē skaisto un pozitīvo, būsim aktīvi, un sagaidīsim Latvijas 100gadi ar kopības sajūtu!”

Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne pastāstīja, ka novada vadība ir apciemojusi vairākas novada skolas, un gūts pozitīvs iespaids par padarīto: ”Katra skola ir paveikusi, lai skolēns mācību iestādē justos labi. Kādā skolā ir skaisti nokrāsotas sienas, citā īpašā veidā izvietoti galdi, vēl kāda ir parūpējusies par skolēna labsajūtu, izvietojot ziedus. Vēlu veiksmīgu mācību gadu!”

Rēzeknes novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Guntis Rasims vēlēja būt pacietīgiem un rast prieku katrā skolās dienā: ”Lai jums pašiem būtu prieks iet uz skolu, un tad jums noteikti būs labākie un smaidīgākie bērni!”

Tika sumināti pedagogi, kuri šovasar nosvinējuši nozīmīgas jubilejas – Novada domes atzinības rakstu saņēma Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ilga Švarce un Liepu pamatskolas struktūrvienības vadītāja Gaļina Bogdanova.

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra pastāstīja, ka demogrāfiskās situācijas izmaiņas liek ieviest korekcijas arī novada izglītības iestāžu tīklā: ”Šogad mēs reorganizējam četras pirmsskolas izglītības iestādes (PII), Lūznavas PII tiks pievienots Ozolaines PII, Čornajas- Kaunatas, Nagļu – Gaigalavas, bet Rikavas PII- sākumskolai. Visas šīs izmaiņas tiek veiktas, lai neciestu mūsu skolēni un bērnudārzu audzēkņi, un mēs ļoti ceram, ka vecāki novērtēs ieguldīto darbu un izvēlēsies Rēzeknes novada skolas.”

Konferences darbs turpinājās visu dienu, bet jau rīt Stoļerovā notiks tradicionālais pasākums- Rēzeknes novada izglītības darbinieku sporta spēles.

Diānas Seleckas teksts un foto

DSC_0335DSC_0336DSC_0337DSC_0338DSC_0347DSC_0348DSC_0346

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0