Notiks nodarbība „Prasme formulēt mērķi veiksmīgai karjerai ES darba tirgū”

Publicēts 11.12.2014
Foto no interneta resursiem

17 .decembrī no plkst. 11.30 līdz 14.30 Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 115, 215. auditorijā notiks izaugsmes treneres un organizācijas „Radošuma pils” direktores Ievas Kimontes vadītā nodarbība „Mērķis veiksmīgai karjerai un dzīvei”. Izaugsmes trenere runās par to: kā formulēt savu vīziju un mērķi, lai tas tiešām realizētos; kā mani priekšstati par sevi un pasauli var mani tuvināt sasniegumiem?

Sasniegumi bieži sākas ar vīziju un mērķi. Mērķim, kas ved uz izaugsmi un panākumiem ir noteikti kritēriji. Pieņēmumi par savām spējām un potenciālam ir kā būtisks aspekts, kas nosaka sasniegumus, kuriem mēs ticam un kuriem mēs iemācāmies uzdrošināties ticēt. Atrast, apzināties sevī resursu un mācīties to realizēt, piešķir mērķiem dziļāku jēgu un palielina iespējas patiesiem sasniegumiem, kas ne tikai sniedz gaidīto, bet arī sniedz piepildījuma izjūtu un prieku.

Nodarbības laikā notiks prezentācija, diskusijas, tiks organizēts darbs pāros, grupās, izklāstītas metožu demonstrācijas un analīze.

Nodarbību vadīs Ieva Kimonte – izaugsmes trenere ar izglītību un pieredzi vadībā, psiholoģijā. Šobrīd Ieva ir organizācijas „Radošuma pils” direktore, attīstības konsultante, kas veido un vada izaugsmes treniņus, publikācijas, seminārus, konferences uzrunas par komunikāciju, mērķiem, pārdošanu, radošu domāšanu un inovācijām (www.kimonte.lv).

Nodarbību organizē Eiropas Savienības informācijas centrs Europe Direct Austrumlatgalē.

EDIC_Austrumlatgale_LOGO_iistais_un_vienigais_un_pareizais

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0