Novembris Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

Publicēts 25.11.2014
Sakstagala skolēni pie Lācplēša kara ordeņa kavaliera Jāzepa Kaļvas kapa

„Mums vajag vēlēties sev tikai Latviju, neko mazāk par Latviju! Tad visas mūsu mazās vēlēšanās laimīgi piepildīsies. Jo Latvijā sev katrs atradīs vietu un darbu.” Šie rakstnieka Kārļa Skalbes vārdi patiesi atspoguļo mūsu Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, jo visas domas, visi darbi – gan lieli, gan ne tik lieli- visi bija veltīti mūsu Dzimtenes lielajiem svētkiem.

Svētku noskaņu iesākām ar patriotisko stundu, kuru vadīja Franča Trasuna muzeja „Kolnasāta” krājuma glabātāja Inta Deksne. Katrai klasei bija iespēja atkārtot Latvijas vēstures notikumus un piedalīties diskusijā par patriotismu mūsdienās. Nodarbības beigās katrs skolēns sev izgatavoja sarkanbaltsarkano piespraudīti.

Ar visiem lauku darbiem galā jātiek līdz Mārtiņiem, jo pēc tam dabā iestājas miera periods- daba atpūšas un krāj spēkus jaunam pavasarim. Mūsu skolā 10. novembrī bija plašs Mārtiņdienas tirgus. Pārdot un pirkt gribētāju netrūka. Pārdevēji iepriekšējās dienas vakarā bija pastrādājuši godam: sacepuši, sagriezuši, atlasījuši. Visčaklāk bija pastrādājuši 4. klase, viņiem izdevās iegūt vislielāko peļnu, bet individuāli lielākie veiksminieki bija Sintija Purene, Luīze Kluša, Kristiāna Kudare un Kristīne Onužāne.

Lāčplēša dienā mūsu skolas astotās klases tradicionāli brauc uz Pauru kapiem, kur tiek organizēts atceres brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavaliera Jāzepa Kaļvas piemiņas akmens. Skolēni gan atcerējās J. Kaļvas biogrāfiju, gan skandēja dzejas rindas, gan dziedāja dziesmas par godu Lāčplēša dienai. Novēlējumu bērniem – būt īstiem savas zemes Lāčplēšiem – izteica J. Kaļvas vedekla Helēna Kaļva.

Visiem skolas zēniem bija iespēja piedalīties konkursā „Superpuika 2014”. Katrs varēja parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas dažādos uzdevumos. 1.-4. klašu zēni ceļoja pa četrām stacijām: gudrības, pieklājības, rokdarbu, kulinārijas un dejošanas stacijas. 5.-9. klašu zēni pulcējās skolas aktu zālē, kur 7.a klase kopā ar audzinātāju Arni Cercenu bija sagatavojuši dažādus uzdevumus. Līdzjutēju un atbalstītāju lomā iejutās meitenes. Par „Superpuiku 2014” starp sākumskolas zēniem kļuva 4. klases skolnieks Imants Korsaks, 2. vietu ieguva Aleksandrs Petrovs, 3. vietu – Ritvars Kubeckis, bet titulu “Meiteņu simpātija” saņēma Ralfs Irbītis. 5.-9. klašu “Superpuika 2014” ir Artis Kolosovs no  9.a klases, 2. vieta – Aleksandram Samsonovam un 3. vieta – Ruslanam Jegorovam.

Novembra galvenais notikums arī mūsu skolā, protams, ir Latvijas dzimšanas diena. Dienas pirmajā pusē visi izgatavojām Latvijai dāvanas, piedaloties radošajās darbnīcās. Sākumskolas skolēniem tika organizēta darbnīca “Mana Latvija”. Pamatskolas skolēniem bija iespēja apmeklēt katram 4 radošās darbnīcas. Himnas darbnīcā atkārtojām un vēlreiz izdziedājām mūsu valsts himnu, Ornamenta darbnīcā veidojām Dieva zīmīti un spriedām par mūsu ornamenta aktualitāti mūsdienās, Dzejas stundā sacerējām dzeju Latvijai, “Zini vai mini” darbnīcā skolēni piedalījās spēlē, atkārtojot zināšanas par Latviju un Rēzeknes novadu. Noslēgumā pulcējāmies skolas aktu zālē uz svinīgo koncertu, par kuru bija gādājuši mūsu skolas pulciņu dalībnieki.

Novembra pasākumus noslēdzām ar mācību ekskursiju patriotiskā gaisotnē. Ekskursiju iesākām ar vēsturisku pārdomu brīdi Salaspils Memoriālā. Dobjo sirdspukstu iespaidoti, skolēni apmeklēja mūsu valsts galvaspilsētu Rīgu, kur apskatīja pieminekli “Tēvzemei un Brīvībai”, Latvijas Republikas Saeimas namu, Kara muzeju, Nacionālā teātra ēku un arī hokeja spēli arēnā “Rīga”. Par atbalstu ekskursijas organizēšanā lielu paldies sakām Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra 2. novada nodaļas vadītājam Jurim Lelim un skolas jaunsardzes pulciņa vadītājam, 316. Viļānu jaunsardzes vienības instruktoram Romānam Seilim – Zundānam. Paldies mūsu autobusa šoferim Nikolajam Šilovam un skolotājām Lāsmai Maltai, Annai Klušai un Natālijai Keisterei.

Novembris iet uz beigām un mēs droši varam teikt – mūsu skolā aug īsti savas zemes patrioti.

Evita Kubecka un Anita Doroščonoka
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas
direktora vietnieces audzināšanas jomā

Patriotiskais novembris Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā Patriotiskais novembris Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā Patriotiskais novembris Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā Patriotiskais novembris Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā Patriotiskais novembris Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā Patriotiskais novembris Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0