NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016

Publicēts 29.10.2014
Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi. Tai skaitā uz līdzfinansējumu var pretendēt arī projekti, kas saņēmuši finansējumu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros.

Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā.

Kopējais programmas ietvaros 2014.-2016.g.periodā pieejamais finansējums no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem ir 334 212 EUR.

Vienam projektam maksimāli pieejamais programmas finansējums ir 15 000 EUR, kas vienlaikus nedrīkst pārsniegt 50% no projekta kopējām izmaksām, kā arī nedrīkst pārsniegt Vadošā finansētāja noteikto minimālo līdzfinansējuma apmēru.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un to iestādes, arodbiedrības.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti, kamēr programmas ietvaros būs pieejams finansējums.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV – 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: lidzfinansejums@sif.lv

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu konkursi@sif.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Nolikums un plašāka informācija ŠEIT

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0