Ozolainē tīrīs ceļu aizsargjoslas

Publicēts 11.05.2015

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu, kas bez maksas ir uzsācis veikt pagastam piekritīgo ceļu aizsargjoslu tīrīšanas darbus (10 metri no ceļa ass uz katru pusi). Šo darbu mērķis ir uzlabot ceļa caurredzi, kā arī novākt kokus un krūmus, kuru dēļ pēc lietus ceļi slikti žūst, līdz ar to bojā ceļu virsmu. Pagasta ceļu uzturēšana prasa ļoti lielus izdevumus, tāpat atklājas, ka cilvēki tur bieži izmet sadzīves atkritumus.

Ozolaines pagasta pārvalde informē iedzīvotājus — ja vēlaties tīrīt savu zemes vienību, kas robežojas ar vienu no zemāk minētajiem pagasta ceļiem (ceļu saraksts saskaņā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu 2013. -2024. g. ) pašu spēkiem, tad lūdzu par to paziņot pagasta pārvaldei, uzrakstot iesniegumu līdz 18.05.2015. Pretējā gadījumā Ozolaines pagasta pārvalde ceļu aizsargjoslas iztīrīs pati.

 

 

Edgars Blinovs
Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs
Tālr.:/Fakss: +371 64640171
E-pasts: info@ozolaine.lv
Adrese: Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, c. Bekši, LV-4633

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0