Par Lubāna un Rāznas ezeru peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Publicēts 09.08.2018

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļa informē, ka 2018. gada 6. augustā Rāznas ezera peldvietā Lipuškos Mākoņkalna pagastā (parauga identifikācijas Nr. A-L-Pū-18-55/4) un Lubāna ezera peldvietā Gaigalavas pagastā (parauga identifikācijas Nr. A-L-Pū-18-54/4) tika veikta peldvietu ūdens paraugu noņemšana un testēšana atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Pamatojoties uz mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem un vizuālajiem novērojumiem – peldvietu ūdens kvalitāte neapdraud peldētāju veselību un ir atļauts peldēties.

Ludmila Vainiņa,
Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0