Par pārvietošanos ar kuģošanas līdzekļiem dabas liegumā “Lubāna mitrājs”

Publicēts 07.07.2016

Dabas aizsardzības pārvalde informē par kārtību, kāda ir spēkā, pārvietojoties ar kuģošanas līdzekļiem pa ūdenstilpēm un ūdenstecēm dabas lieguma “Lubāna mitrājs” teritorijā. Klāt pievienotajā attēlā ikviens interesents var noskaidrot, kur un kādi ierobežojumi ir spēkā.

Piemēram, no 16. jūnija dabas lieguma „Lubāna mitrājs” dabas parka zonā (Lubāna ezerā un Rēzeknes upē) atļauts pārvietoties ar kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinējus, kuru jauda nepārsniedz 7,46 kW. Iepriekšminētos kuģošanas līdzekļus šeit varēs izmantot līdz 1. martam. Savukārt Aiviekstē (kadastra Nr. 70580060034), izmantojot iekšdedzes dzinējus, kuru jauda nepārsniedz 7,46 kW, atļauts pārvietoties no 21. jūnija līdz 15. martam.

Neskaidrību gadījumos lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas pārstāvi Dagni Vasiļevski (mob. 26112686).

Jau ziņots, ka no 2015. gada 10. aprīļa spēkā ir grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (10.02.2009., Nr.135). Tie nosaka izmaiņas mežsaimnieciskajā darbībā, tūrisma infrastruktūras ierīkošanā, masu pasākumu rīkošanā u.c. darbībām konkrētajā teritorijā.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

Papildus informācija:

Regīna Indriķe,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas
Dabas izglītības centra vadītāja

Mob. tel.: 29139677

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0