Pārtikas produktu piegāde Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Publicēts 08.08.2014

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAISTĪBĀ AR NEATBILSTĪBĀM IEPIRKUMA NOLIKUMĀ
Iepirkuma identifikācijas numurs
– BPP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 25.augusts plkst.13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes iela 34, Bērzgale, Rēzeknesnovads,LV-46122
Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes” vajadzībām 2014./2015.gadā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes iela 34, Bērzgale,Rēzeknesnovads,LV-4612
Kontaktpersona – Inese Adijāne, tālrunis: 646-44644, e-pasts: info@berzgale.lv

Iepirkuma nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0