Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011. – 2012. gadam

Publicēts 09.09.2011
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011.-2012gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs – KPP2011/12
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Kaunata, Rāznas 38,, Rēzeknes novads, LV-4622
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 21.septembrim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē: Kaunatai, Rāznas38, Rēzeknes novads LV-4622 pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.13.00.)
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Rukmane, tālrunis: 28330703 e-pasts: rukmane2@inbox.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0