Pārtikas produktu piegāde Tiskādu bērnu nama vajadzībām

Publicēts 04.11.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - TBN 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 19.novembris plkst.14.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Iepirkuma priekšmets – pārtikas produktu piegāde Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu nērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
Iepirkuma nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0